Loading…
Tilbage

Konkurrencen er skudt i gang!


05-10-2009 14:01:42

Velkommen til konkurrencen Offentlige Data I Spil.

Formålet med konkurrencen Offentlige Data I Spil er at demonstrere gennem virkelige eksempler, hvordan offentlige data kan bruges til meget mere og af mange flere, end de bliver i dag. Vi tror, at Danmarks virksomheder, organisationer, studerende, iværksættere og almindelige kreative borgere kan skabe nyttige digitale tjenester og informationsrige mash-ups, som vi i den offentlige sektor slet ikke har fantasi til at forestille os. Derfor har videnskabsminister Helge Sander udskrevet idékonkurrencen Offentlige Data I Spil, hvor de bedste idéer til løsninger præmieres med økonomisk støtte til realisering af idéerne.

Åben idéfase
Konkurrencens første fase er helt åben og har karakter af en åben brainstorm og idébørs på Digitalisér.dk. Alle kan publicere korte beskrivelser af deres projektidéer, og alle kan kommentere og afgive deres ”rating” på de publicerede idéer. Som idéejer kan du frit videreudvikle og raffinere din publicerede idé på baggrund af kommentarer, ratings og inspiration fra andres idéer, indtil deadline for indsendelse af idéer til konkurrencen er nået. Som du nok kan regne ud, betyder det, at jo tidligere du indsender din idé, jo større chance har du for at få værdifulde kommentarer og forslag fra andre, som kan videreudvikle din idé. Samtidig vil de 5 idéer, som får den højeste "rating" blive bedømt særligt positivt af dommerpanelet.

Selv hvis du ikke indsender din egen idé til konkurrencen, kan du bidrage med kommentarer og forslag til andres idéer og på den måde hjælpe dem med at videreudvikle deres idéer.

Det kan være, at der optræder sammenfald mellem flere idéer eller større dele af idéer, det kan vi ikke forhindre. Så fordi flere mennesker kan få den samme idé, og fordi vi ikke kan vide, hvem som fandt på idéen først, må vi vælge ud fra, hvem som indsendte idéen først. Det er endnu en god grund til at gå i gang med det samme.

Det er i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil, at det foregår.

Projektansøgning
Efter den åbne idéfase får du mulighed for at sende en detaljeret projektansøgning direkte til dommerpanelet, uden at andre deltagere eller nysgerrige på Digitalisér.dk kan kigge dig over skulderen. I projektansøgningen skal du beskrive projektidéen i detaljer og gøre rede for, hvordan du tænker idéen realiseret.

Bedømmelse
Vi har sammensat et eksternt dommerpanel af eksperter på forskellige relevante fagområder. Dommerne er:

Thomas Madsen-Mygdal - web2.0-specialist og medstifter af Social Square
Jane Wickmann - direktør for erhvervsudvikling på Teknologisk Institut
Tommy Ahlers - direktør og stifter af ZYB mobile indholdstjenester
Christian Schwarz Lausten - specialist i brugerinddragelse og partner i Seismonaut
Gitte Rabøl - tidl. chef for DR2, nu selvstændig konsulent
Martin von Haller Grønbæk - IT-advokat og partner i Bender von Haller Dragsted
Eva Berneke - medlem af Højhastighedskomitéen og strategidirektør i TDC
Tommy Dejbjerg Pedersen - Country Manager i GeekHouse

Dommerpanelet udvælger vinderprojekterne på baggrund af et sæt bedømmelseskriterier. Der vil blive udvalgt 3 vinderprojekter.

Offentliggørelse af vinderne
Hvis du vinder med din idé, får du direkte besked inden den officielle afsløring af vinderprojekterne, som sker på Offentlige Data I Spil-konferencen den 4. februar 2010, så du har tid til at udarbejde en præsentation af din idé til konferencen.

Økonomisk støtte
Vinderprojekterne vil modtage økonomisk støtte til at realisere deres idé. Alt efter idéens kompleksitet kan det betyde fuldstændig eller delvis financiering af enten selve den tekniske løsning, idéen drejer sig om, eller af frikøb af data for en periode, hvis idéen er baseret på betalingsbelagte data, eller af udarbejdelse af præsentationsmateriale om idéen. Alt det kan du lære mere om i konkurrencereglerne.

Mere information
Vi har publiceret en FAQ med svar på centrale spørgsmål, konkurrencereglerne, bedømmelseskriterierne og en deltagervejledning i at indsende en idé til idéfasen og en projektansøgning til den næste fase. Læs det hele grundigt og brug det i processen, så din idé får de bedste mulige chancer i konkurrencen. Du finder det hele i gruppen Konkurrencen Offentlige Data I Spil.

Profilbillede

Borger indrapportering af fejl / mangler.

Martin Andersen

Der er en masse GIS data tilgængelig.

Jeg forestiller mig en hjemmeside og evt. mobil application, hvor en borger bliver præsenteret for et kort. På kortet kan borgeren markerer en bygning, vej eller noget helt tredje. Ved markering bliver borgeren præsenteret for en række indrapporterings muligheder alt efter, hvad der er markeret fx. ved en bygning kan det være: tagskade, revner, rotter osv. ved en vej fx: skade, afstribning mangler, blokeret osv.

Alt efter kategori, vil borgeren blive bedt om at udfylde lidt information, og evt. vedhæfte et billede. Udfra den markerede kategori og objekt, vil systemet så indrapportere fejlen til den relevante instans fx. miljøcenter, teknisk forvaltning, politi osv. Hos instansen kan man så have et internt automatiseret process styring system, som formodentlig også vil effektivisere instansens process, i forhold til at skulle modtage denne data tidligere, via telefon opkald, og medarbejdere som indrapporterede det. Billedet kan så bruges til at sætte en prioritet på sagen hos instansen.

Profilbillede

Offentlig Webportal til Transportformidling for ejere med og uden bil

Christian von Scholten

Portalen skal fungere som et mødested hvor private forbrugere kan søge efter bilejere som har nogenlunde samme slut destination og derved kan følges ad på arbejde, ferie etc. på en sikker måde uden at man skal være bange for at blive overfaldet. Dette er årsagen til at det skal være en offentlig tjeneste hvor ens data er registreret og hvor ruten fra opsamlingstedet bliver tracket via GPS og gemt på portalen i tilfælde af røveri/overfald m.m kan videregives til politiet. Hermed løser vi et transport problem, reducerer CO2 udslippet og skaber en ny "folkelig"  tjeneste som gør at vi danskere bliver mere udadvendte, taler sammen og samtidigt er gode ved klimaet.

Servicen skal være tilgængelig via mobiltelefon hvor man indtaster gade og tidspunkt man ønsker at blive opsamlet. Den bilejer som tager ruten bliver herefter sat i forbindelse med "kunden" og de kan nu kommunkere direkte med hinanden via mobiltelefonen. Ruten beregnes og kunden betaler/deler turen med bilejeren via en dankort opkrævning på nettet.

 

Jeg er enig med @stephan, der er ingen grund til at sovse det offentlige ind i det.

Det findes i øvrigt udemærkede danske sites der organiserer rideshares (og uden at involvere Gestapo):