Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


21-08-2018 09:42:23

Releasen indeholder følgende nyheder: Navngivne veje API’et er forsynet med ny funktionalitet. Adressens tilknytning til DAGI temaer kommer fra DAR 1.0.  Dokumentationen af replikerings API’er er refaktoreret. Derudover er der lavet en række forbedringer og fejlrettelser.

Ny funktionalitet til navngivne veje API’et

Navngivne veje API’et er udvidet med forskellige former for reverse geokodning.

Du kan nu finde nærmeste navngivne vej ud fra et punkt:

http://dawa.aws.dk/navngivneveje?x=12.5108143&y=55.69837

Ud fra en cirkel:

http://dawa.aws.dk/navngivneveje?cirkel=12.5108143,55.6983706,100

Ud fra en polygon:

http://dawa.aws.dk/navngivneveje?polygon=[[[8.91172755486213,56.59274886518194],[8.948437235894998,56.57437007272818],[8.876752381627279,56.579839531262145],[8.91172755486213,56.59274886518194]]]

Du kan finde hvilke veje, som en given navngiven vej støder op til:

http://dawa.aws.dk/navngivneveje/d05d536a-febb-49f1-bcb8-8a2849e31fe2/naboer

Modtage geometri for både navngivne veje med vejnavneområder og vejmidter:

https://dawa.aws.dk/navngivneveje?kommunekode=217&format=geojson&geometri=begge

Søgning efter den navngivne vejs administrerende kommune:

https://dawa.aws.dk/navngivneveje?administrerendekommunekode=217

Dokumentationen om navngivne vejes nye funktionaliteter finder du på https://dawa.aws.dk/dok/api/navngivenvej#søgning

DAGI tilknytninger modtages nu fra DAR 1.0

Indtil nu har DAWA beregnet adressernes tilknytning til DAGI temaerne. I denne release modtager DAWA tilknytningerne for afstemningsområde, menighedsafstemningsområde samt sogn fra DAR 1.0. De resterende DAGI temaers tilknytning som f.eks. retskredse og politikredse beregnes stadig af DAWA.

I det gamle replikerings API vil alle tilknytningerne stadig være beregnet af DAWA.

Refaktorering af dokumentationen af replikerings API’et

For at gøre dokumentationen af opslags API’erne mere overskuelige samt samle dokumentationen af det tidligere replikerings API, har vi omorganiseret replikerings API dokumentationen, som det ses på https://dawa.aws.dk/dok/api#replikering

Forbedringer og fejlrettelser

Derudover er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser. Som eksempler kan nævnes rettelse af fejl i historikgenerering for postnumre samt ianvendelse af ÿ i q-parameter søgninger.