Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


28-06-2018 13:20:14

I denne release er replikerings API’et udvidet med jordstykker, så der nu er mulighed for at etablere en lokal, opdateret kopi af jordstykker. Ejerlavs API’et er forsynet med ejerlavenes geometri. DAGI temaer udstilles nu med bounding box og visuelt center. I replikerings API’ets kan der nu søges på id i hændelser. Derudover er der lavet en række forbedringer og fejlrettelser.

Replikering af jordstykker
Det er nu muligt at etablere en lokal, opdateret kopi af matrikelkortets jordstykker. Det gøres på følgende måde:

  1. Hent seneste transaktion-ID: https://dawa.aws.dk/replikering/senestetransaktion. Svaret rummer seneste transaktions-ID (txid).
  2. Hent udtræk af alle jordstykker versioneret med transaktions-ID: https://dawa.aws.dk/replikering/udtraek?entitet=adresse&txid={txtid fra punkt 1} og gem data lokalt
  3. Gem transaktions-ID som txid1 og vent f.eks. et døgn.
  4. Hent seneste transaktion-ID: https://dawa.aws.dk/replikering/senestetransaktion. Svaret rummer seneste transaktions-ID txid2
  5. Hent opdateringer: http://dawa.aws.dk/replikering/haendelser?txidfra=txid1&txidtil=txid2 og opdater de lokalt lagrede jordstykkedata.
  6. Gå til punkt 3.

Du kan læse en udførlig guide til replikerings API’et på http://dawa.aws.dk/dok/guide/replikering og dokumentationen på http://dawa.aws.dk/dok/api#replikering-1.

Ejerlavs geometri

Ejerlavs API’et er blevet beriget med ejerlavenes geometri samt mulighed for at fremsøge ejerlav vha. reverse geokodning.  Eksempel:

http://dawa.aws.dk/ejerlav?x=12.5851&y=55.6832&format=geojson

Du kan læse mere i ejerlav API dokumentationen (http://dawa.aws.dk/dok/api#ejerlav)

DAGI temaer udstilles med bounding box og visuelt center

DAGI API’et er forsynet med bounding box og visuelt center, så du nu f.eks. kan få bounding box’en og visuelt center for postnummer 3450 Allerød:

http://dawa.aws.dk/postnumre/3450

Det visuelle center kan f.eks. anvendes til at placere ”3450 Allerød” for postnummeret passende sted på et kort.

Du kan finde DAGI API dokumentationen på http://dawa.aws.dk/dok/api#dagi

Søgning med id i replikerings API’ets hændelser

Det er hyppigt en fordel at kunne se et enkelt objekts hændelser. Der er derfor tilføjet en hændelsessøgning efter id på Replikerings API’et.  Eksempel:

http://dawa.aws.dk/replikering/haendelser?entitet=dar_husnummer_aktuel&id=b4b414ca-bb1c-4b56-a9c2-db4bdc8b0ae1

Forbedringer og fejlrettelser

Der udover er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser. F.eks. er adressevasken forberet, og der er rettet en fejl i kommune autocomplete.