Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


31-05-2018 09:09:20

Denne release indeholder et API til det ny begreb i adresseverdenen, navngiven vej, et nyt API til supplerende bynavne samt muligheden for at få afgrænset postnumres geografi ved kystlinjen. Du kan nedenfor læse om de enkelte nyheder i DAWA.

Navngiven vej

En navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser. Den væsentlige forskel på en navngiven vej og den gamle kending i DAWA sammenhænge, vejstykke, er at navngiven vej ikke er begrænset af en kommunegrænse. Det er vejstykke. En anden forskel er at vejstykkernes geografi er GeoDanmarks vejmidter. Navngiven vejs geografi kan være baseret på GeoDanmarks vejmidter, men er det nødvendigvis ikke. Navngiven vejs geografi kan være udtrykt i to former: vejnavnelinje eller vejnavneområde. En vejnavnelinje kan være baseret på GeoDanmarks vejmidter, men kan også været tegnet af den kommunale adressemyndigheds. Et vejnavneområde er typisk en polygon, som angiver den navngivne vejs omtrentlige geografiske beliggenhed og anvendes før vejens forløb er kendt.

API’et tilbyder søgning samt opslag, som er beskrevet i dokumentationen for navngiven vej API’et

Supplerende bynavne

DAWA har fået et nyt supplerende bynavn API. Den væsentlige forskel mellem det gamle API og det nye, er at det ny API er beriget med de supplerende bynavnes geografi. Det betyder at det ny API også tilbyder forskellige former for reverse geokodning.

Du kan læse mere i supplerende bynavn API dokumentationen.

Postnumre til kysten

De officielle postnummergrænser går til Danmarks territorial grænse. Hvilket vil sige, at nogle postnumres grænser går langt ud i havet. Det kan forstyrre brugeren, når grænserne præsenteres på et kort. Derfor har vi haft en del henvendelser, som ønsker – til præsentations formål – at postnummergrænserne kun går til Danmarks kystlinje. Vi har derfor tilføjet en query parameter ved navn landpostnumre til postnummer API’et, som sørger for at afgrænse postnumrenes geografi til kystlinjen.

Du kan finde parameteren beskrevet i postnummer API dokumentationen.

Super fedt! - vi har gjort meget brug af dawa, så det skal nok blive fedt :-)!