Loading…
Tilbage

Servicevindue i NemRefusions eksterne testmiljø 30-05-2018 kl 15-16


30-05-2018 13:56:05

Digitaliseringsstyrelsen besluttede sidste år at udfase VIRK profilen i NemLog-in. Det sker i Virks eksterne testmiljø d. 30-05-2018 kl 16-20.

Som konsekvens heraf afholdes Servicevindue i NemRefusions Eksterne testmiljø samme dag kl 15-16. Det vil ikke være muligt at anvende NemRefusions Eksterne testmiljø i tidsrummet