Loading…
Tilbage

Behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder


Denne oplysningstekst har til formål at oplyse dig, om dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der behandles, når du som registreret bruger, benytter de ydelser og services, som Digitaliseringsstyrelsen udbyder med Digitalisér.dk. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på denne platform.

Formål med behandlingen
Ved oprettelse af en brugerprofil og hermed registrering på Digitalisér.dk, behandles dine personoplysninger med det formål at give dig fuld adgang og sikre brugervenlighed af platformens services og funktioner.

Dine personoplysninger behandles først og fremmest for at skabe din personlige brugerprofil. Udover at brugerprofilen gør det muligt at opnå sikker og personlig adgang til Digitalisér.dk, gør den sitets forskellige funktioner tilgængelige, fx mulighed for at deltage i grupper eller samtaler som interesserer dig eller at tilføje relevante dokumenter til andre. Din aktivitet på Digitalisér.dk vil desuden blive logget og tilknyttet din personlige profil, så du på en nem måde, kan se dine tilkendegivne interesser, såsom grupper, debatter mv..

Det overordnede formål med Digitalisér.dk er at skabe en platform for at fremme og lette deling af ideer, erfaring og viden omkring offentlig digitalisering i Danmark. Derfor er store dele af platformens indhold offentlig tilgængelig, inklusiv indholdet af diverse indlæg og brugeraktiviteter. Der forekommer dog mulighed for at oprette, samt deltage i, såkaldte lukkede grupper på Digitalisér.dk. Disse er kendetegnet ved, at adgangen er begrænset til brugere, der enten er accepteret eller inviteret ind i dem.

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet, såfremt du har givet dit klare samtykke til behandlingen, og dermed er indforstået med de behandlingsaktiviteter som foretages.

Hvilke oplysninger behandler vi i forbindelse med Digitalisér.dk
Digitaliseringsstyrelsen behandler som udgangspunkt udelukkende almindelige personoplysninger i forbindelse med den service, der ydes gennem Digitalisér.dk:

Ved registrering kræves der således e-mailadresse, fornavn, efternavn, jobtitel, arbejdssted og et selvvalgt brugernavn. Herefter behandles de oplysninger, du vælger at tilføje din profil, som profilbillede, links til personlige sider mv.. Oplysninger knyttet til din brugeraktiviteter på Digitalisér.dk, fx tilføjede dokumenter og ressourcer, debatindlæg, kommentarer, gruppe du deltager i, bliver ligeledes behandlet.

Endelig behandles tekniske oplysninger om tidspunktet for aktiviteter samt hvilke enheder, der er blevet benyttet på sitet.

Digitaliseringsstyrelsen videregiver ikke dine data til tredjemand.

Dine rettigheder
Du kan på ethvert tidspunkt se eller downloade din brugerprofil, samt de tilknyttede oplysninger om dine aktiviteter. Du kan desuden ændre eller slette din profil på Digitalisér.dk. Ved sletning af din brugerprofil kan du vælge enten at slette eller anonymisere dine debatindlæg mv..

Du har derudover altid mulighed for at anmode Digitaliseringsstyrelsen om indsigt i de personoplysninger, som styrelsen behandler om dig. Du kan have ret til at få disse personoplysninger transmitteret til en anden part.
Du kan endvidere have ret til at stille krav om berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, samt til at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysningerne.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger så længe, du forbliver registreret som bruger af Digitalisér.dk, dog maksimalt tre år efter dit sidste login på platformen.

Dit samtykke
Når du vælger at oprette dig som bruger af Digitalisér.dk, giver du hermed Digitaliseringsstyrelsen samtykke til behandling af de nødvendige personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og slette din brugerprofil. Du kan desuden henvende dig direkte til Digitaliseringsstyrelsen og dermed trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontaktoplysninger
Digitaliseringsstyrelsens kontaktoplysninger er:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: info@digitaliser.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger er du desuden altid velkommen til at tage direkte kontakt til vores databeskyttelses-rådgiver på email digst@digst.dk 

Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00