Loading…
Tilbage

DAWA udstiller nu adressedata fra DAR 1.0


06-05-2018 20:47:55

Danmarks Adresseregister version 1.0 (DAR 1.0) blev i dag sat i drift. DAWA har indtil i dag modtaget adressedata fra DAR 0.9, men vil fremover modtage adressedata fra DAR 1.0.

DAR 1.0’s datamodel er væsentlig anderledes end DAR 0.9’s, så skiftet af datakilde har krævet store ændringer i DAWA. Trods disse ændringer er DAWA’s eksisterende snitflade bevaret, så anvendere af DAWA ikke skal ændre i deres kode i forbindelse med skiftet af datakilde.

Anvendere af DAWA’s replikerings API har dog en opgave i forbindelse med skiftet af DAWA’s adressedatakilde. Konverteringen af data fra DAR 0.9 til DAR 1.0 har forårsaget en del ændringer i data, som det ikke har givet mening at generere hændelser for. Det vil sige, at efter i dag vil anvendere af replikerings API’et mangle hændelser for en række ændringer i data. Derfor skal anvendere af replikerings API’et, som har etableret en kopi af adresseregisteret, etablere en ny kopi. Hvilket vil sige, at de skal foretage nye initiale udtræk af adressedata for at få alle ændringer i forbindelse med konverteringen med.

Replikerings API’et er i forbindelse med skiftet af datakilde til DAR 1.0 blevet udvidet til også at kunne replikere data i DAR 1.0’s datamodel. Du kan læse en vejledning på http://dawa.aws.dk/dok/guide/replikering og se dokumentationen af det udvidede replikerings API på http://dawa.aws.dk/dok/api#replikering