Loading…
Tilbage

DAWA release d. 1. maj 2018


01-05-2018 12:08:02

Denne release indeholder en række nye data og ny funktionalitet indenfor DAGI’s valgtema, Danske Stednavne samt replikerings API’et. Du kan læse mere om de nye data og funktionaliteter i DAWA nedenfor.

Afstemningsområder

Ansvaret for adressens relation til afstemningsområder flyttes fra CPR til DAR. I den forbindelse er afstemningsområdetemaet etableret i DAGI. Disse data udstilles nu via DAWA. Afstemningsområde API’et tilbyder søgning, opslag, autocomplete samt reverse geokodning. Du kan læse mere i dokumentationen af afstemningsområde API’et.

DAWA forsyner nu hver adresse med oplysning om, hvilket afstemningsområde adressen er beliggende i.

Opstillingskredse

Opstillingskredse er nu forsynet med tilknytning til kredskommune, region, storkreds, valglandsdel, de kommuner opstillingskredsen er beliggende i, samt med mulighed for at søge på samme. Læs mere i dokumentationen af opstillingskreds API’et.

Storkredse

Storkredse er udvidet med tilknytning til valglandsdel og region med mulighed for at søge på samme. Læs mere i dokumentationen for storkreds API’et.

Menighedsrådsafstemningsområder

DAWA tilbyder nu også et menighedsrådsafstemningsområde API med mulighed for søgning, opslag, autocomplete og reverse geokodning. Læs mere i dokumentationen af menighedsrådsafstemningsområde API’et.

Nyt stednavne API

Indtil nu har DAWA udelukkende udstillet primære stednavne. Fremover vil DAWA også udstille de sekundære stednavne. Et primært stednavn er f.eks. Parken, som identificerer fodboldstadionet i København. Et sekundært stednavn til samme stadion er Telia Parken, som også er det officielle stednavn. Ved etableringen af sekundære stednavne i DAWA har vi tilføjet to nye ressourcer i stenavne API’et: steder og stednavne2.  Ressourcen steder har - som navnet angiver - ansvaret for at udstille det sted, som et stednavn udpeger. Ressourcen stednavne2 har ansvaret for at knytte steder til stednavne og erstatter ressourcen stednavne. Flere stednavne kan være knyttet til samme sted. F.eks. kan et primært stednavn og flere sekundære stednavne være knyttet til samme sted. Ressourcen steder vil du typisk anvende, hvis du f.eks. ønsker information om alle danske øer eller byer. Ressourcen stednavne2 vil du typisk anvende i søgning eller autocomplete af et stednavn.

Læs mere i dokumentationen af stednavne API’et.

Brofaste adresser

Alle øer i stednavne API’et er nu forsynet med en angivelse af, hvorvidt den er brofast. Med brofast menes at der er adgang til øen uden at anvende f.eks. en færge.

Ud fra denne information er alle adresser markeret hvorvidt de er brofaste.

Replikerings API

D. 7. maj skifter DAWA fra at modtage adressedata fra Danmarksadresseregister (DAR) version 0.9 til DAR 1.0. I den forbindelse har vi fornyet og forbedret replikerings API’et, så det også er klar til at replikere data efter DAR 1.0 datamodellen. Det ny replikerings API kan anvendes - og anbefales - til den eksisterende datamodel.

Du kan læse en introduktion til replikerings API’et i guiden Etablering af adressekopiregister og en mere detaljeret beskrivelse i dokumentationen for replikerings API’et.

Lad os høre, hvad du synes om releasen.