Loading…
Tilbage

Vigtig information til anvendere af DAWA’s replikerings API


25-04-2018 14:30:32

DAWA skifter d. 7. maj 2018 kilde til adressedata. Kilden skifter fra Danmarks Adresseregister (DAR) version 0.9 til DAR 1.0. For at bevare den eksisterende grænseflade til DAWA, og da datamodellen i DAR 1.0 er væsentlig forskellig fra DAR 0.9, har skiftet af datakilde krævet en del konverteringsarbejde i DAWA. Baggrunden for at bevare den eksisterende grænseflade er at undgå, at anvendere af DAWA belastes med at skulle ændre i deres kode. Det er lykkedes at bevare den eksisterende grænseflade, så anvenderne kan anvende samme grænseflade og skal ikke ændre deres kode for at kunne anvende DAWA fra d. 7. maj.

Anvendere af DAWA’s replikerings API har dog en opgave i forbindelse med skiftet af DAWA’s kilde til adressedata. Konverteringen af data har forårsaget en del ændringer i data, som det ikke har givet mening at replikerings API’et genererer hændelser for. Det vil sige, at efter d. 7. maj vil anvendere af replikerings API’et mangle hændelser for en række ændringer i data. Derfor skal anvendere af replikerings API’et, som har etableret en kopi af adresseregisteret, etablere en ny kopi. Hvilket vil sige, at de skal foretage nye initiale udtræk af adressedata for at få alle ændringer i forbindelse med konverteringen med. Disse nye initiale udtræk skal tidligst foretages d. 7. maj. Vi beklager det ekstra arbejde, der er i forbindelse med skiftet af DAWA adressedatakilde.

Profilbillede

Fejl i tilknytninger i DAWA's replikerings API

Finn Jordal

Ved DAWA's overgang til DAR 1.0 er der sket en fejl i tilknytningerne i replikerings API'et. Det drejer sig om tilknytningerne til DAGI temaerne som f.eks. postnumre og sogne, jordstykker og zone. 

Hvis du anvender tilknytninger i DAWA's replikerings API, skal du foretage nye initiale udtræk af disse tilknytninger.

Vi beklager fejlen.