Loading…
Tilbage

Nye vejledninger om anvendelse af standarder for udveksling af data i BPI


28-02-2018 09:49:18

Nye vejledninger om anvendelse af standarder for udveksling af data i BPI

Tre vejledninger om, hvordan standarderne DK-LOM og DK-LTI skal anvendes ved udveksling af data om digital læring mellem læringsplatforme og digitale læremidler – og læringsplatforme imellem – er nu tilgængelige på digitaliser.dk.

En central del af BPI-programmet er at tilvejebringe tekniske standarder, der sikrer, at data om digital læring kan udveksles, dels mellem forskellige læringsplatforme, og dels mellem læringsplatforme og digitale læremidler.

Tre vejledninger, der understøtter leverandører af læringsplatforme og digitale læremidler i at arbejde med disse standarder, er netop udgivet her på digitaliser.dk.

Rammer for anvendelse
De tre vejledninger indeholder rammer for, hvordan DK-LOM- og DK-LTI-standarderne tænkes brugt, fx i forbindelse med publicering og fremfinding af læringsforløb og digitale læremidler, udveksling af læringsforløb pædagogisk personale imellem samt indsamling af resultater fra gennemførte læringsforløb.

Vejledningerne er udviklet af BPI-programmets arbejdsgruppe for arkitektur og standardisering i et samarbejde mellem KL og STIL og med bistand fra Lakeside.

 

Vejledningernes indhold
Vejledningerne har følgende indhold:

  •  Vejledning om DK-LOM-metadatapolitik målrettet forlag – om hvordan en producent af læremidler kan udarbejde en lokal DK-LOM-metadatapolitik. Rummer også et fiktivt eksempel på en lokal DK-LOM metadatapolitik. [Link]

  • Vejledning om DK-LOM-metadatapolitik for lærerskabte undervisningsforløb – om de DK-LOM-metadata, som en læringsplatformsleverandør skal understøtte i forbindelse med undervisningsforløb skabt af pædagogisk personale. [Link]

  • Vejledning i brug af DK-LTI-standarden målrettet både leverandører af læringsplatforme og af digitale læremidler. Brugen af standarden skal gøre det lettere at integrere eksterne læremidler i læringsplatforme. [Link]

De 3 vejledninger hænger tæt sammen med referencearkitekturen for BPI-Programmet [Referencearkitektur] som skal bidrage til at skabe en forståelse for dataudvekslingsstandarderne og deres anvendelse.