Loading…
Tilbage

Vejledning til dataopmærkning af Digital Post


30-01-2018 09:46:35

I den nuværende Digital Post-løsning er det muligt at berige en forsendelse med metadata i en xml-fil, som både indeholder data om hvem der skal modtage forsendelsen samt data om forsendelsens indhold. Dette vil kunne bidrage til en større automatiseringsgrad, som kan være med til at effektivisere arbejdsgange og sagsbehandling, mindske omfanget af manuel fordeling og forbedre sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger.

For at opmærkning skal give værdi for flest mulige modtagere, er det vigtigt at der laves retningslinjer for brug af formatet. Arbejdsgruppen bag pilotprojektet om dataopmærkning har i den forbindelse udarbejdet en vejledning og retningslinjer for anvendelse, som kan findes her:

https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/dataopmaerkning/vejledninger-til-attentionformatet/