Loading…
Tilbage

Stednavne og deres relation til adresser – DAWA release


07-11-2017 08:20:22

DAWA’s udstiller nu Danske Stednavne og deres relation til adresser. Dokumentationen for stednavne API’et finder du her.

Stednavne har samme sproglige funktion som adresser. De udpeger begge steder. Stednavne er ikke entydige som adresser. Ét stednavn kan udpege mange forskellige steder. Stednavnet Østergård udpeger f.eks.  722 steder - typisk gårde. En anden forskel er at stednavnes geometri kan være punkter, linjer eller polygoner. Adresser repræsenteres kun af punkter.

Stednavne er opdelt i hovedtyper, som f.eks. bebyggelser, bygning og farvand. Hver hovedtype er inddelt i undertyper, som f.eks. by, akvarium og bugt. Du kan anvende stednavne API’et til at få en oversigt over hovedtyper og deres undertyper:

http://dawa.aws.dk/stednavntyper

Stednavnetyperne kan anvendes til at finde de stednavne, du er interesseret i. Det kan f.eks. være alle danske byer:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by

Hvis det er en bestemt by du søger, kan du angive navnet:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&navn=Blovstrød

Geometrien får du ved at sætte format parameteren til geojson:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&navn=Blovstrød&format=geojson

Stednavnedata er også forsynet med et visuelt center, som kan anvendes til at placere navnet på et passende centralt sted på stednavnets geometri. Du kan se Blovstrøds polygon og dens visuelle center nedenfor.

 

Du kan også finde de adresser, som er placeret i et stednavn. Hvis du f.eks. ønsker de adresser der ligger i Blovstrød, kan du anvende stednavnets id på følgende måde:

http://dawa.aws.dk/adresser?stednavnid=12337669-dd6b-6b98-e053-d480220a5a3f

Nedenfor ser du adresserne i Blovstrød.

Hvis du også er interesseret i de adresser, der ligger tæt på Blovstrød, kan du anvende stednavnafstand-parameteren. Hvis du f.eks. også ønsker adresser, som ligger i en 100 meters afstand fra Blovstrød:

http://dawa.aws.dk/adresser?stednavnid=12337669-dd6b-6b98-e053-d480220a5a3f&stednavnafstand=100

 

Vi ser frem til her i gruppen at høre om dine erfaringer med at anvende Danske Stednavne.