Loading…
Tilbage

Ressourcerne til værktøjsunderstøttelse af modelregler er flyttet


Ressourcerne til værktøjsunderstøttelse af de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodeller 'bor' nu på hjemmesiden for Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA).

Find dem her: https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering/vaerktoejsunderstoettelse-af-modelregler