Loading…
Tilbage

Høring om temaer i den kommende handlingsplan


14-09-2017 13:35:41

På baggrund af den offentlige høring og dialogen med civilsamfundet i august lægges der op til, at den kommende handlingsplan vil komme til at bestå af fire temaer. Temaerne er kort beskrevet nedenfor:

Flere og bedre åbne data
Offentlige myndigheder indsamler og producerer som led i deres regeringsførelse store mængder værdifulde data, som kan skabe værdi, hvis de frigøres til offentlig brug. Der er allerede leveret et stort stykke arbejde for at frigive data til fri afbenyttelse, og det arbejde skal fortsættes. Samtidig gennemføres en indsats for at sikre, at de data, der frigives, er af god kvalitet, så de er retvisende og kan kobles sammen med andre typer åbne data.

Skræddersyede data skal skabe grundlag for inddragelse
Med de stadig større mængder data, som gøres offentligt tilgængelige, er det nødvendigt at sikre, at data er overskuelige og tilgængelige for de borgere, der har brug for dem, når de har brug for dem. Som led i handlingsplanen gennemføres der derfor en indsats for at skabe grundlaget for, at data kan skræddersys til den enkelte samt for, at data kan udnyttes til at inddrage borgerne i myndighedernes arbejde.

Sammen om en bedre offentlig sektor
Civilsamfundet besidder værdifulde idéer og viden, som kan bidrage til at øge kvaliteten af offentlige myndigheders arbejde såvel som til at løse samfundsproblemer sammen med offentlige myndigheder. Der gennemføres derfor en indsats for at understøtte, at idéer og viden fra civilsamfundet kommer i spil både i forhold til at løse helt konkrete, aktuelle problemstillinger, men også i forhold til at etablere en kontinuerlig dialog om den service, som den offentlige sektor leverer.

En global indsats for åbenhed
Som et udviklet land har Danmark en forpligtelse til at arbejde for åben og velfungerende regeringsførelse, nationalt såvel som internationalt. Der gennemføres derfor en indsats for, at den viden, der er opbygget nationalt, skal deles med andre lande, så der kan udveksles erfaringer og samarbejdes om at udnytte åbenhed og inddragelse til at forbedre regeringsførelsen, fx gennem korruptionsbekæmpelse og kapacitetsopbygning. 

Giv dit besyv med
Frem til den 28. september er der mulighed for at kontakte Danmarks OGP-kontaktperson, Rune Møller Thomsen, på 41 78 24 36 eller rumth@digst.dk med input eller overvejelser om valget af temaer, idéer el. lign. Input vil så vidt muligt blive indarbejdet i handlingsplanen eller medtaget i det videre arbejde med OGP. Efter høringens afslutning arbejdes der videre med handlingsplanen, som efter planen offentliggøres ultimo oktober.