Loading…
Tilbage

DAWA release - vejpunkter


01-06-2017 08:27:39

Vejpunkter

Denne DAWA release forsyner adresserne med vejpunkter. Vejpunkterne releases i en betaudgave, som ikke ajourføres før DAR 1.0 går i produktion foråret 2018. Et vejpunkt er det sted på vejen, hvorfra man forlader vejen for at gå til adressens adgangspunkt. Vejpunktet er der, hvor taxa'en sætter dig af. Du kan nedenfor se eksempler på adressers vejpunkter. De blå vejpunkter er placeret på vejen og de røde adgangspunkt markerer adgangsdøren til bygningen. 

Formålet med vejpunktet er at gøre det muligt at lave en bedre ruteplanlægning. Lad os se på et eksempel. Vi ønsker en ruteplan til Kristrup Engvej 48, 8960 Randers SØ. Til dette anvender vi Google Maps, som finder en rute til adressen. Ruteplanen angiver som mål det punkt på vejen, som er nærmest adressens adgangspunkt.

Det betyder, at man skal forcere jernbanelinjen, for at ankomme til adressen. Det er ikke det mest optimale sted at blive sat af for at ankomme til adressen. Ruten burde fortsætte ad Kristrup Engvej hen til jernbaneoverskæringen, køre over denne og forsætte til højre ad Kristrup Engvej indtil nr 48 dukker op.

For at gøre beregning af korrekte ruteplaner lettere, har vi forsynet adresser med vejpunkter, så Google og andre ruteplansleverandører i deres ruteplansberegning kan anvende vejpunkter, som er knyttet til vejnettet, og ikke adgangspunkter. 

Nedenfor ses Kristrup Engvej 48, 8960 Randers SØ’s adgangs- og vejpunkt:

Det røde punkt er adgangspunktet; det blå vejpunktet, som er knyttet til vejen.

Vejpunkterne tilgås vha. DAWA. Hvis du f.eks. ønsker vejpunktet til Kristrup Engvej 48, 8960 Randers SØ, kan du anvende:

http://dawa.aws.dk/adresser?q=Kristrup Engvej 48, 8960 Randers SØ

Som returnerer vejpunktet sammen med adressens andre data.

Hvis man ønsker adressedata i GeoJSON format har man mulighed for at vælge hvilket punkt, der ønskes anvendt som geometri. Hvis man ønsker vejpunktet som geometri sættes query parameteren geometri til vejpunkt:

http://dawa.aws.dk/adresser?q=Kristrup Engvej 48, 8960 Randers SØ&format=geojson&geometri=vejpunkt

Adgangspunkt er default som geometri, men kan også vælges ved at sætte geometri=adgangspunkt.

Ved reverse geokodning med queryparameterne (x, y), polygon og cirkel anvendes query-parameteren geometri til angivelse af hvilket punkt, der skal anvendes i den geografiske søgning. Eksempel. Find adresser med vejpunkter indenfor den angivne cirkel: 

http://dawa.aws.dk/adresser?cirkel=10.08158105,56.45569101,10&geometri=vejpunkt

Hvis du er nysgerrig efter, at se hvor vejpunktet til Rentemestervej 8, 2400 København NV ligger, kan du anvende:

https://vis.aws.dk/adgangsadresser?q=Rentemestervej 8, 2400 København NV&geometri=vejpunkt

Vejpunkterne vil også snart kunne anvendes i AWS Suitens WMS og WFS kortjenester.

Vejadresseringsnavn med i mini-format

Vejadresseringnavnet er en forkortet udgave af vejnavnet, som har  en længde på højst 20 tegn. Mini-formatet udstiller stort set kun adressebetegnelsens elementer samt adressens adgangspunkt, og anvendes hvor datastørrelse og performance er væsentlig.

Adgangsadressen Rentemestervej 8, 2400 København NV i mini-format:

http://dawa.aws.dk/adgangsadresser?q=rentemestervej 8, 2400&struktur=mini

Fejlrettelser

Releasen rummer også en række fejlrettelser.

Mvh.
Finn