Loading…
Tilbage

AFLYST: Indbydelse til DAWA’s 3 års fødselsdag


07-04-2017 14:14:27

Grundet for få tilmeldinger er DAWA's 3 års fødselsdagsarrangement aflyst.

DAWA fylder d. 28. maj 2017 tre år. Det vil vi gerne fejre sammen med DAWA's gode venner nemlig jer, som anvender DAWA. Da I gennem tre år - døgnet rundt - har underholdt DAWA, er hun blevet lidt nysgerrig efter at vide, hvad det egentlig er I har gang i. Hendes største fødselsdagsønske er derfor, at I kommer og fortæller, hvad I bruger hende til. Formen bestemmer I selv, men gerne et oplæg på 5-10 minutter, hvor I måske præsenterer den del af jeres løsning, som anvender DAWA - live eller screendump samt hvilke erfaringer I har gjort jer ved anvendelse af DAWA til inspiration for andre og feedback til os. Hvis I i forbindelse med jeres løsnings brug af DAWA har spørgsmål, ønsker eller vil diskutere forskellige løsningsalternativer, er der også tid til det. 

DAWA bliver anvendt af op imod 2000 it-systemer, som vi nødig vil belaste med fejl, nedetid og dårlig performance. Vi har derfor brugt en stor del af DAWA tredje leveår på, at gøre hende endnu mere robust. Traditionen tro vil vi fejre DAWA med et indlæg om hende, som i år netop drejer sig om, hvad vi har gjort for at øge robustheden. 

Program:

  • Velkomst  ved Finn Jordal, SDFE
  • Hvordan vedligeholder Københavns Kommune deres organisatoriske grunddata vha. DAWA  ved Aage P. Svanholm, Københavns Kommune
  • Sådan har DAWA givet vores brugere mere værdi  ved Klavs Pihlkjær Christensen, Septima. Septima bruger på daglig basis DAWA til at sikre intuitive og brugervenlige løsninger. Klavs vil gennemgå to forskellige eksempler fra vores hverdag: ét hvor DAWA for SDFE implementeres som delservice i en større sammenhæng, og ét hvor DAWA integreres i Septimas egen søgekomponent, der benyttes til intuitiv søgning i alt fra adresser til flaskecontainere og skoler. Det vises at DAWA er så fleksibelt, at man kan bygge nye services ovenpå som tilfredsstiller et brugsscenarie, som DAWA ikke umiddelbart er tiltænkt.

  • Dit oplæg ved dig
  • Dit oplæg ved dig
  • Sådan holder vi 99,9% oppetid på DAWA ved Anders Hessellund Jensen, Trifork.
    Anders fortæller om DAWAs drift og arkitektur og svarer på spørgsmål som: Hvilke teknologier er DAWA baseret på? Hvad sker der hvis en server går ned? Hvordan forhindrer vi at DAWA overbelastes? Hvordan overvåges DAWA?

Sted:
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Rentemestervej 8
2400 København NV 

Tidspunkt:
Mandag d. 29. maj 2017 kl. 13-16. 

Tilmelding:
Send en mail til awssuiten@sdfe.dk. Senest fredag d. 19/5-2017 kl. 13.

Mvh.
Finn