Loading…
Tilbage

DAWA release


08-03-2017 08:23:07

Ingen BBR data

Efter planen skulle releasen indeholde udstilling af adressers tilknytning til BBR data. Det bliver desværre ikke til noget, da BBR data ikke er ’frie’ på samme måde som adressedata. Deres videregivelse er underlagt OIS-bekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse kræver at der etableres et kontraktligt forhold til anvenderne af BBR data, samt autentifikation i forhold til udstilling af disse data. Det passer meget dårligt ind i DAWA’s rammer. Vi har derfor valgt, at BBR data ikke udstilles i DAWA. Det beklager vi.

Optimeret trafikhåndtering

Antallet af anvendere af DAWA stiger. For at undgå at nogen anvenderes brug af DAWA påvirker andres brug negativt f.eks. i form af dårligere svartider eller tilgængelighed, har vi løbende fokus på DAWA’s trafikhåndtering. I denne release har vi etableret en mere ’retfærdig’ fordeling af ressourcer blandt anvenderne. Det har bl.a. den effekt at  ’små’ request som f.eks. autocomplete request prioriteres over ’store’ request som f.eks. udtræk af alle danmarks adresser. Autocomplete funktionaliteten kræver korte svartider for at fungere tilfredstillende. 

Fejlrettelser

Der er endvidere foretaget fejlrettelser. Heriblandt fejlen i datavasken, som beskrevet i https://digitaliser.dk/forum/3479381