Loading…
Tilbage

Hvordan kommer man i gang de sociale medier som kommune?


01-12-2016 18:44:56

Offentlige og statslige institutioner skal agere mere som private virksomheder, sådan lyder regeringens målsætning frem mod 2025 for derigennem at gøre den offentlige sektor mere effektiv og konkurrencedygtig. Det betyder blandt andet, at offentlige opgaver kommer i udbud, så offentlige virksomheder skal konkurrere med de private virksomheder om at få opgaverne.

Men en hurdle som mange offentlige institutioner og kommuner kæmper med er deres brand. Den simple grund er, at de aldrig har været vant til at arbejde aktivt med markedsføringen og brandingen af dem selv i samme grad, som man ser de private virksomheder gøre det. Selv mere konservative fag, som ikke har haft kutyme for at markedsføre sig online, som eksempelvis advokater eller læger, er begyndt at være godt med med den online kommunikation og markedsføring.

Det betyder, at offentlige og statslige institutioner skal nytænke deres måde at kommunikere med omverden på.

De fleste kommuner er efterhånden kommet i gang med arbejdet på de sociale medier, såsom facebook og Linkedin, men de forstår sig ikke nok på de sociale medier til at vide, hvilke fordele og ulemper, der er ved mediet, samt hvordan man arbejder strategisk med sociale medier. Derfor bliver de sociale medier ikke implementeret i kommunikationsstrategien, og det bliver noget, der bruges sporadisk og uplanlagt. Men i dag forventer borgerene mere af kommunerne, og når kommunerne er repræsenteret på de sociale medier, er der en forventning om, at de ønsker at blive kommunikeret til på de præmisser, som mediet tillader. Blandt andet gennem hurtig respons og løbende opdateringer om noget, der er relevant for borgerne.   

Selvom kommunikationsafdelingerne i kommunerne ofte er små og bestående af kun et par enkelte medarbejdere, så er det nødvendigt at gøre en indsats for at lave en social medie strategi, der bliver ordentlig implementeret i arbejdet. Vi har lavet en lille mini-guide til, hvordan man, som kommune, kan komme i gang med den sociale-medie-strategi:

  • Delegér ansvaret

Hvis arbejdet med de sociale medier ikke skal ende med at blive nedprioriteret, så er det nødvendigt, at man gør klart, hvem der har ansvaret for de sociale medier. Det skal ikke være en lille ekstra sideopgave oveni alt det andet. Ansæt eventuelt en communitymanager, der har de sociale medier som hovedopgave. Det kan derudover betale sig at få folk fra forskellige afdelinger til at være med til at lave content og nyheder fra hver afdeling. Det letter arbejdet for kommunikationsafdelingen, som ofte er samlet i en afdeling for sig selv, hvor de ikke nødvendigvis kan følge med i, hvad der sker i de andre afdelinger.

  • Skriv en formålserklæring

Hvad er formålet overhovedet med at være på de sociale medier? Mange kommuner følger med strømmen og er på de sociale medier, fordi det er gratis, og fordi de kan. Men hvis arbejdet med de sociale medier skal understøtte den overordnede strategi, så er det nødvendigt at man gør sig klart, hvad de sociale medier kan bruges til, og hvordan dette kan understøtte strategimålsætningerne.

  • Lad jer inspirere af andre

Er man idéforladt som kommune eller institution, så er det helt i orden at kigge over skulderen på private virksomheder, som gør det godt.

Ser man eksempelvis på markedet for a-kasser, så tilbyder de et produkt, som stort set alle erhvervsaktive har brug for. Der er et stort kundegrundlag, men til gengæld også meget konkurrence på markedet. Her er det nødvendigt at kunne skille sig ud fra mængden og markedsføre sig på sine USP’er – sine særlige fordele, og formå at vise dette igennem kommunikationen.  

Men kommunikation på de sociale medier er, i modsætning til traditionel markedsføring, en dialogisk form for kommunikation med målgruppen. Derfor vil det være dumt ikke at lytte til, hvad målgruppen har af ønsker i forhold til produktet. Specielt når man er i konkurrence med mange andre virksomheder eller kommuner.

Ser man f.eks. på en branche som tandlægebranchen, så ser man en udvikling, der går i retning mod at gå knivskarpt efter, hvad forbrugerne efterspørger. Således vælger flere tandlæger at have åben i weekenden, så kunderne ikke behøver at tage fri fra arbejde for at komme til tandlæge. Hos Tandlægerne i Århus kombinere man både udvidede åbningstider med billige priser. Det er grundstenen i deres forretningskoncept og det bruger de aktivt i markedsføringen og kommunikationen, blandt andet på de sociale medier.

Er I i tvivl om, hvad der er jeres USP’er, og hvad I bør slå på i kommunikationen udadtil, så spørg borgerne til råds. Lav fokusgruppeinterviews eller spørgeskemaundersøgelser, og find ud af, hvad der kan gøre jer attraktive som kommune.  

  • Husk at lave udførlige retningslinjer og en kriseplan

Som offentlig institution er man under stor mediebevågenhed, fordi man er en politisk styret organisation.  Derfor bør der laves udførlige retningslinjer for, hvad man må og ikke må i kommunikation på de sociale medier.

Der skal derudover laves en kriseplan i tilfælde af, at uheldet er ude, og man enten får kommunikeret på en tvetydig måde, eller kommunen er ramt af en skandalesag. Her er det vigtigt, at man har en plan parat for en prompte reaktion til omverden, da det ellers hurtigt kan udvikle sig til en shitstorm.  

Profilbillede

Hvor er kommunerne?

Christian Soelberg Due

Rigtigt spændende oplæg, det kunne være interessant at få nogle kommuner eller medarbejdere på banen for at høre og se hvordan det gøres rundt omkring i landet. Min erfaring er at især landområder og storbyerne klarer sig godt, imens mange af de mellemstore kommuner er langt bagefter.

Tak for en god guide!