Loading…
Tilbage

Hvor er jeg?


28-11-2016 12:25:37

Dialogen med 112 ved nedbrændingen af Svinkløv Badehotel minder en om, hvor vigtigt det kan være at vide, hvor man er. I dialogen med 112 blev anmelder spurgt om adressen på Svinkløv Badehotel. Man kan ikke skose anmelder for, at hun ikke kendte adressen. Til trods for at undertegnede til dagligt arbejder med adresser og kender vigtigheden af dem, må jeg indrømme, at det er sjældent, hvis jeg ikke lige er på arbejde eller hjemme, at jeg kender adressen på, hvor jeg er. I det daglige når vi bevæger os rundt efter vores gøremål, kender vi ikke altid adressen på, hvor vi er. Man kan diskutere hvorvidt adressen er det eneste saliggørende, når vi skal kommunikere, hvor vi er; men man kan ikke diskutere, hvorvidt vi har behovet for - med tilstrækkelig præcision - at kunne kommunikere, hvor vi er. 

Da de fleste af os er udstyret med en smartphone med GPS, kan vi med rimelig stor præcision i form af vor placerings koordinater, få at vide hvor vi er. Det er dog sjældent, at koordinater er en information, som vi i vores dagligdag umiddelbart kan bruge til særligt meget. Vi har derimod brug for at kende nærmeste adresse, hvilken vej vi er på, hvilken kommune vi er i, jordstykke vi står på osv. 

Denne mapning mellem et sæt koordinater og en meningsfuld lokation kan AWS Suitens DAWA hjælpe dig med. DAWA kan veksle en lokations koordinater til oplysninger om, hvad lokationen ligger tæt på, og hvad den er indeholdt i. Du kan ud fra et sæt koordinater få oplysning om nærmeste adresse, nærmeste vej, postnummer, jordstykke, by, bydel, kolonihave, sommerhusområde, sogn, kommune, region, retskreds, politikreds, opstillingskreds, storkreds og valglandsdel koordinaterne befinder sig i. Mange applikationen kan drage fordel af at kende brugerens placering i forhold til ovennævnte oplysninger. 

Hvis du f.eks. ønsker at kende nærmeste adgangsadresse, anvender du følgende request:
http://dawa.aws.dk/adgangsadresser/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Jordstykket:
http://dawa.aws.dk/jordstykker/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Postnummer:
http://dawa.aws.dk/postnumre/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Vejstykket:
http://dawa.aws.dk/vejstykker/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Vi har lavet en lille demoapplikation, som ud fra brugerens lokations koordinater finder mere meningsfulde lokationsangivelser. Demoapplikationen er baseret på DAWA og kildekoden kan findes på Github.

Så næste gang du har behov for at vide hvor du er, starter du din favorit browser – gerne på din smartphone – taster hvor.aws.dk ind. Du bliver måske anmodet om at give applikationen ret til at tilgå din placering. Det giver du den lov til. Applikationen finder først din lokation:

Finder derefter ud fra lokationen hvor du er:

Du kan på kort få præsenteret din lokationen og hvad du er i nærheden af eller er i:

 

Hvis du ønsker en mere app-lignende opførsel af hvor.aws.dk kan du placere den på en af dine startsider:

Herefter kan du aktivere applikationen fra startsiden og slippe for at blive præsenteret for adresselinjen i din browser: