Loading…
Tilbage

Høringskonference - Nye standarder for sags- og dokumentområdet (ESDH)


15-05-2009 12:40:00

Indbydelse til alle interesserede i standardiseringen af sags- og dokumentområdet

Tid og sted: Onsdag den 24. juni 2009 kl. 10-16, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Baggrund

Det fællesoffentlige samarbejde omkring sags- og dokumentområdet er gået ind i en ny fase. Der er nedsat et nyt OIO-udvalg, der har ansvar for standardiseringen af sags- og dokumentområdet. OIO-udvalget er sammensat af repræsentanter for stat, regioner og kommuner.

Standardiseringen tager udgangspunkt i referencearkitektur for sags- og dokumentområdet, læs mere her. Det konkrete standardiseringsarbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der er åbne for alle interesserede myndigheder, leverandører, konsulentvirksomheder mv. Der er stor tilslutning til arbejdet fra leverandører og myndigheder.

Formålet med standardiseringsarbejdet er at skabe bedre sammenhæng og klarere arbejdsdeling mellem ESDH-løsninger og fagsystemer gennem udviklingen af interfaces, som kan genanvendes i forskellige sammenhænge – såvel af ESDH- som fagsystemer. Det skal skabe forudsætninger for bedre og billigere løsninger, der i højere grad kan målrettes myndighedernes behov. Fokus er således bredere end ESDH.

Vi er nu så langt i processen, at resultatet fra arbejdsgrupperne kan præsenteres ved en høringskonference. De fire arbejdsgrupper har udarbejdet oplæg til standardinterfaces for forretningstjenesterne:
• Sag
• Dokument
• Arkivstruktur
• Organisation

Formålet med høringskonferencen og deltagerkreds

Formålet med høringskonferencen er at informere om arbejdet og invitere til en bred, offentlig debat om de fire udkast til standarder, herunder inddrage relevante synspunkter med henblik på færdiggørelse af standarderne, før de sendes i offentlig OIO-høring.

Formålet er desuden at orientere om overgangen fra de eksisterende FESD1-standarder til de kommende standarder for sags- og dokumentområdet.

Målgruppen er alle, der arbejder professionelt med sags- og dokumentløsninger, herunder leverandører af ESDH- og fagsystemer, interesserede parter fra myndigheder, interesseorganisationer, ressourcepersoner fra forskerverdenen m.fl.  
 
Høringskonferencen annonceres på ITST.dk, KL.dk og digitaliser.dk for at give alle interesserede parter mulighed for at tilmelde sig.

Program og materiale

Det foreløbige program for konferencen er:

Kl. 9.15 Registrering og morgenbrød med kaffe/the

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion v/ formand for OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, centerchef Jakob Aagaard Harder, KL

Kl. 10.15 Præsentation af standarderne og gruppedrøftelser v/OIO-udvalget/alle

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Fra FESD1-standarder til nye sags- og dokumentstandarder v/Økonomistyrelsen og IT- og Telestyrelsen

Kl. 13.45 Præsentation af standarderne og gruppedrøftelser v/OIO-udvalget/alle

Kl. 14.45 Pause med forfriskninger

Kl. 15.00 Præsentation af standarderne og gruppedrøftelser v/OIO-udvalget/alle

Kl. 15.45 Opsamling og den videre proces v/ kontorchef Per Schultz Eeg, IT- og Telestyrelsen

Kl. 16.00 Høringskonferencen slutter

Det endelige program og materiale udsendes til deltagerne senest en uge før høringskonferencen.

Tilmelding

Tilmelding sendes til Pauline Dich-Johansen, IT- og Telestyrelsen, på følgende emailadresse: sagogdokument@itst.dk, mærket ’Tilmelding til høringskonference’.

Hvis tilmeldingerne overstiger antallet af pladser, må vi begrænse deltagerantallet. Som udgangspunkt kan hver organisation forvente at kunne deltage med to personer. Deltagelse er gratis.

Fristen for tilmelding er fredag den 4. juni 2009.  

Spørgsmål kan rettes til projektleder Rita Lützhøft via email rla@itst.dk  eller på telefon 25 38 23 92. 

Med venlig hilsen

Jakob Aagaard Harder                       Rita Lützhøft
Formand for OIO-udvalget                 Næstformand OIO-udvalget
for sags- og dokumentområdet         for sags- og dokumentområdet
KL                                                      IT- og Telestyrelsen

 

Profilbillede

Høringskommentar fra EA Fellows

John Gøtze

høringskonferencen var der flere deltagere, der var imponerede over dette meget høje ambitionsniveau. Vi var også nogle stykker, der var lidt bekymrede. For at hjælpe arbejdet lidt på vej, har EA Fellows skrevet en høringskommentar fra enterprise arkitektens synsvinkel.

Læs mere på http://www.eafellows.com/?p=363