Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


01-06-2016 08:33:06

Adresser – nu i 3D

Adgangsadresser er nu forsynet med deres adgangspunkts højde. Højden (koten) beregnes på basis af adgangspunktet og højdemodellen, og angives i meter over middelvandstanden i havene ved Danmarks kyster til terrænniveau i Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). Højden returneres sammen med de andre adressedata:

http://dawa.aws.dk/adresser?q=Ejer Bavnehøjvej 4, Ejer, 8660 Skanderborg

Hvis du ønsker adressernes højde med i geoJSON formatet, angiver du som format geojsonz:

http://dawa.aws.dk/adresser?q=Ejer Bavnehøjvej 4, Ejer, 8660 Skanderborg&format=geojsonz

Læs mere på http://dawa.aws.dk/adressedok


Vejstykker med vejmidter

Vejstykkernes forsynes nu med vejmidternes geometri, så det er muligt at placere vejstykkerne på et kort. Vejmidternes geometri hentes fra GeoDanmark.
Geometrien udstilles i geoJSON-formatet:

http://dawa.aws.dk/vejstykker?navn=Fægyden&format=geojson

Hvis du ønsker geometrien i 3D anvendes geojsonz formatet.:

http://dawa.aws.dk/vejstykker?navn=Fægyden&format=geojsonz

Læs mere på http://dawa.aws.dk/vejedok#vejstykkesoegning


Replikerings API’ets hændelser i CSV

Det er nu muligt at få hændelser fra replikerings API’et i CSV format:

http://dawa.aws.dk/replikering/adresser/haendelser?sekvensnummerfra=99000&sekvensnummertil=99900&format=csv

Læs mere på http://dawa.aws.dk/replikeringdok#vedligeholdelse

Mvh.
Finn