Loading…
Tilbage

Fejl i udsendelse af underretnings- og adviseringsbreve


04-05-2016 16:24:10

Grundet en fjernprintsfejl er underretnings- og adviseringsbreve ikke blevet sendt ud i perioden 3. marts til 27. april 2016. Alle breve er efterfølgende blevet sendt ud d.2. og 3. maj.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at få afdækket problemet yderligere.

Underretningsbrev: orienteringsbrev om, at borgeren nu er underlagt Lov om Offentlig Digital Post. Brevet sendes til borgere, når de fylder 15 år og ved indrejse i DK.

Adviseringsbrev: servicebrev, der sendes til borgere, der får deres første meddelelse i Digital Post og ikke har været logget ind.

Vh. Sara Rybøl

Digitaliseringsstyrelsen

Profilbillede

Håndtering af manglende udsendelse af underretnings- og adviseringsbreve

Sara Rybøl

I tilfælde af at man som myndighed for brug for at undersøge, om en borger er kommet i klemme pga. forsinket udsendelse af underretningsbrevet, skal e-boks support kontaktes. e-Boks support vil kunne undersøge, om den enkelte borger er i blandt dem, der har fået underretningsbrevet for sent.

Vh. Sara Rybøl

Digitaliseringsstyrelsen