Loading…
Tilbage

Ny opdatering af Udviklingsvejledning for god selvbetjening


01-04-2016 16:25:58

31. marts 2016 blev ‘Udviklingsvejledning for god selvbetjening’ opdateret med henvisning til ‘Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning’. Opdateringen sker for at øge fokus på, at offentlige løsninger skal overholde forvaltningsretlige krav og principper.

‘Udviklingsvejledning for god selvbetjening’ blevet opdateret den 31. marts 2016 således, at der henvises til Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning’. Opdateringen er udarbejdet i dialog med den fællesoffentlige arbejdsgruppe vedr. videreudvikling af Udviklingsvejledningen. Opdatering sker på baggrund af, at ‘Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning’ er blevet opdateret, så vejledningen også dækker forvaltningsretlige spørgsmål, man kan støde på i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Vejledningen er blevet suppleret med et notat fra Justitsministeriet vedrørende spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, som man særlig skal være opmærksom på i forbindelse med digitaliseringsprojekter.  

Læs mere om opdateringen af ‘Udviklingsvejledning for god selvbetjening’ og om forvaltningsretlige krav og principper her:

Hvornår skal løsninger leve op til nye krav i Udviklingsvejledningen

Formålet med Udviklingsvejledningen er at sikre gode selvbetjeningsløsninger til danskerne – løsninger, der er nemme at bruge og som understøtter en effektiv administration. 

Udviklingsvejledningen samler en række krav og anbefalinger til udviklingen af digital selvbetjening i det offentlige. Kravene stilles primært til selvbetjeningsløsningens ‘frontend’, hvilket er det borgeren møder på skærmen. 

Alle selvbetjeningsløsninger, der blev gjort obligatoriske i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, skal leve op til alle krav i Udviklingsvejledningen vedr. brugervenlighed og tilgængelighed. De obligatoriske løsninger skal leve op til nye krav i Udviklingsvejledningen, når løsningerne videre- eller nyudvikling.

Derudover anbefaler Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at alle offentlige selvbetjeningsløsninger lever op til Udviklingsvejledningens krav og anbefalinger.