Loading…
Tilbage

Udviklervenlighed betaler sig


11-02-2016 11:38:05

Formålet med AWS Suiten er at øge danske adressers anvendelsesmuligheder samt kvaliteten af deres anvendelse. Det har en lang række samfundsmæssige fordele, som er beskrevet andre steder og vil derfor ikke være beskrevet her. Vores fokus vil i stedet være, hvad der skal til for at høste disse fordele. For at høste samfundsmæssige fordele er det ikke nok bare at etablere AWS Suiten – der skal være nogen it-systemer, som med fordel bruger den. Det kræver selvfølgelig, at AWS Suiten tilbyder værdifuld funktionalitet til disse it-systemer.

Vi har gjort en lang række ting for at opnå dette. Vi har bl.a. knyttet en række ekstra information til adressen, så adressen kan anvendes som nøgle til endnu flere områder. Som eksempel kan nævnes, at man ud fra adresse kan få dens tilknytning til hvilken retskreds, sogn, zone, jordstykke adressen ligger i eller banalt hvor adressen ligger. Adresserne i AWS Suiten opdateres nær realtid, så anvenderne altid tilgår opdaterede data. Vi har tilføjet funktionalitet til AWS Suiten, som bl.a. gør det enkelt at implementere adresseopslag ud fra mange forskellige parametre, adresseindtastning med autocomplete, reverse geokodning af adresser, mulighed for at vaske sin adressebestand og etablere en opdateret, lokal kopi af Danmark adresser. Faciliteter, som gør det muligt at bruge adressedata i nye sammenhænge, samt at hæve kvaliteten af adresseanvendelsen.

For at vi kan høste de samfundsmæssige fordele, er det ikke nok, at vi stiller AWS Suitens faciliteter til rådighed. Der skal også være nogen, som anvender faciliteterne.  Hvordan får man nogen til at anvende AWS Suiten? Hvordan informerer vi de rigtige målgrupper? Hvordan skal vi overbevise vor omverden om, at det er en god ide at anvende AWS Suiten? De spørgsmål stillede vi os selv tidligt i forløbet. Hvem skulle vi kontakte med den gode nyhed? Skulle vi kontakte beslutningstagere og præsentere dem for vor gode business case? Skulle vi kontakte Enterprise arkitekter og beskrive vor indholdsrige datamodel? Hovedparten af AWS Suitens potentielle anvendere, har ikke adresser som deres centrale forretningsobjekt. Adresser bliver primært brugt som nøgler til centrale forretningsobjekter. En nøgle er en væsentlig ting, men ikke noget, som har et stort fokus hos beslutningstagere og Enterprise arkitekter. Vi fokuserede derfor på en anden målgruppe, for at få Danmarks autoritative adresser i spil, nemlig udviklerne. Udviklerne er en god gruppe at henvende sig til. Der er ikke så meget bullshit. Man får klar besked. Enten kan de bruge det; eller også kan de ikke. Udviklerne er gode til hurtigt at afgøre, hvorvidt AWS Suiten bibringer deres it-system/forretning værdifuld funktionalitet. Og i en sund organisation har de en god dialog med forretningen.

Som sagt er adresser sjældent det centrale i de forretninger, som har en fordel af at anvende AWS Suitens funktionalitet. Derfor skal det ikke være en stor ting at anvende AWS Suiten. For at sænke barrieren for at bruge AWS Suiten, har vi haft et meget stort fokus på, at det skal være let og enkelt at anvende AWS Suiten til at opnå de klare fordele, der er ved at bruge den. AWS Suiten skulle kort sagt være udviklervenlig. Gennem hele udviklingsforløbet har vi forsøgt at have en tæt dialog med udviklere om, hvordan designet af AWS Suiten skulle være for at gøre den udviklervenlig. Det der typisk betyder noget er f.eks. hvorvidt det er let at forstå, godt dokumenteret, let at bruge, let at debugge, performer godt, er stabilt osv.

Er det så lykkedes? Vi får meget positiv feedback fra udviklere, som anvender AWS Suiten. Det er vi selvfølgelig glade og stolte over. Men det er jo ikke nok. Det afgørende er jo, om AWS Suiten bliver brugt. For at gøre det enkelt at bruge AWS Suiten, har vi ikke krævet at anvenderne af AWS Suiten skal registrerer sig som brugere. Det har den ulempe, at vi ikke har et klart billede af hvem som anvender AWS Suiten. Men hellere det, end at belaste vore anvendere med registrering og autentifikation. Vi har dog brugsstatistikker at læne sig op af. Hvis vi f.eks. ser på DAWA, som er AWS Suitens Web API, kan vi se at i uge 2 2016 var der 9,3 mio. requests svarende til en datamængde på 447 GB. Disse tal siger ikke så meget om udviklervenligheden eller udbredelsen af AWS Suiten. Det kunne principielt være en enkelt anvender, som forårsagede denne trafik. For at få et billede af udbredelsen dykker vi ned i de 1/3 af DAWA’s requests, som stammer fra web applikationers requests til DAWA direkte fra browseren. Her kommer der nemlig information om domænet, som web applikationen er placeret i.  Disse data kan vise fordelingen af requests fra de forskellige web applikationer, som anvender DAWA.

De forskellige web applikationers er sorteret efter aftagende antal requests. Den blå kurve viser antallet af requests per web applikation. Den røde viser den akkumulerede procentvise antal. Kurverne viser at det er  en lille del af anvenderne, som står for en meget stor del requests. 36 web applikationer står for 80% af requestene. Det svarer til ca. 4 % står for 80% af requestene. Pareto princippets 20/80% holder ikke her. Den lange hale er rigtig lang. Det betyder, at hovedparten af de web applikationer, som integrerer til DAWA, ikke foretager særligt mange requests. Det indikerer, at den indsats der skal til for at bruge API’et ikke er specielt stor i forhold til den værdi det giver. Hvis API’et havde været svært at bruge eller værdien ved at bruge det lille, havde der ikke været så mange web applikationer med få requests, der ville bruge det. Vi er overbevidst om, at  for at få udbredt anvendelsen af AWS Suiten, er det vigtig at værdien ved at bruge den er høj, og udviklervenligheden er i top.

Hvis man i dag gerne vil have ens omverden til at bruge sit web site – offentligt som privat, så er det vigtigt at det giver værdi for den enkelte bruger, og det er brugervenligt at anvende. På samme måde er det med offentlig digital infrastruktur. Der skal være en åbenlys fordel ved at anvende den - og det skal være udviklervenligt.