Loading…
Tilbage

Nyt undervisnings-site vil forbedre formidling af offentlige datasæt


02-11-2015 11:14:13

Det skal være lettere at forstå verden og sjovere at opleve offentlig statistik.  Det er idéen bag Levende Tal. Et nyt site under samfundsfag.dk, hvor studerende på ungdomsuddannelser, og alle andre interesserede, kan opleve offentlige datasæt på en ny måde. Bag sitet står Forlaget Columbus samt undertegnede, der er journalist og software-designer. Jeg vil her fortælle om idéerne bag Levende Tal og om de konkrete erfaringer med at formidle offentlige datasæt.

 

”Det her er for vigtigt til at være kedeligt.”
Sådan jeg tit tænkt, når jeg som journalist eller borger stødte på historier, der var betydningsfulde, men svære at formidle. Ofte var der tale om talhistorier med et langt tidsperspekt, hvor informationen var tilgængelig, men svær at overskue. Det var for eksemplet tilfældet med historier om økonomi. Alle har en mening om, hvordan penge bør bruges og hvor de kommer fra. Alligevel er det svært at få overblik over budgetter og økonomiske fordelinger. Det er også et område hvor der findes ganske store forskelle i befolkningen. Når jeg for eksempel, som et lille eksperiment, bad mine venner rangordne offentlige udgifter efter størrelse, fik jeg vidt forskellige svar. Dem i min omgangskreds, der stemte på Enhedslisten, mente, at den største udgift var militæret. Venstre-vælgerne mente, at det måtte være offentligt anlægsarbejde. I virkeligheden er begge udgifter små poster i det samlede offentlige regnskab.
Men hvor skulle folk vide det fra? Budgetter og andre store datasæt er svære at overskue. Der burde gøres noget. Så fik jeg en idé.

Organisationen Gapminder har med held gjort data om udviklingslande og leveforhold lettere tilgængelige gennem digitale animationer.  Måske kunne man opfinde en software, der gjorde noget lignende offentlige datasæt. Men hvor Gapminder gør det nemmere at sammenligne lande, skulle mit program gøre det nemmere at forstå det enkelte land eller fænomen. Desuden skulle det være visuelt tydeligt, hvad det handlede om. Offentlige udgifter er et godt eksempel. Vi bruger ikke skattepenge, fordi vi vil have cirkler og søjler, men fordi vi vil have hospitaler, skoler og kampvogne. Det bør fremgå direkte af formidlingen.
Til sidst fik jeg kogt tankerne ned til en liste med de vigtigste designmæssige problemer, softwaren skulle løse:
1. Der skulle være et overskueligt tidsperspektiv.
2. Der skulle være mulighed for at vise både relative og absolutte størrelser på en måde, hvor en enkelt stor stigning ikke gjorde de andre udviklinger utydelige. Det sker af og til med figurer i klassiske koordinatsystemer.
3. Der skulle være et smukt og enkelt design, men med mulighed for at dykke ned i tallene.
4. Måske vigtigst af alt: Hvordan kunne man gøre et overordnet emne relevant og forståeligt for den enkelte?
Jeg fik den idé, at hvis man lavede en gætte-funktion, en slags visuel quiz, kunne hver enkelt bruger blive opmærksom på, at hans eller hendes opfattelser afveg fra de officielle statistikker. Uden at de følte, at de dumpede til en eksamen. En quiz har altid et element af uforpligtende spænding. Har jeg gættet rigtigt?

Tilbage var så bare at realisere idéen. I netværket CPH DataDrink havde jeg mødt folk, der vidste, at Forlaget Columbus var interesserede i digitale undervisningsredskaber. Jeg viste Columbus en prototype på det program, jeg havde designet. De havde en masse forslag og ønsker, og resultatet blev sitet Levende Tal og softwaren Vibas, der skaber selve animationerne. For en måneds tid siden begyndte vi at køre brugertest for lærere og andre interessenter. Et par af de reaktioner og spørgsmål, vi modtog, kan være interessante for andre:

Hvor kommer data fra?
”Tabellerne er dels hentet i Forlaget Columbus’ egen udgivelse Samfundsstatistik, dels i de nordiske landes statistikbanker.Når man udvikler et helt nyt produkt, er det en stor hjælp, at disse datasæt er lettilgængelige og gratis med kildeangivelse. Danmarks Statistik skal have tak for at have svaret tålmodigt på spørgsmål undervejs, også da sitet kun var på idé-stadiet.” 

Er I ude på at afskaffe koordinatsystemer i statistikundervisningen?
”Nej, tværtimod. Vi er ude på at gøre det tydeligt, hvorfor det er vigtigt at arbejde med blandt andet koordinatsystemer. Mange mennesker har fra en tidlig alder et anstrengt forhold til matematik og statistik, hvilket, er min erfaring, blandt andet skyldes, at de har svært ved at se meningen med fagene. Med Levende Tal vil vi gerne vise, at talforståelse giver mulighed for nye indsigter, også i emner, der ikke direkte er matematik-relaterede.”

Hvorfor tror I at offentlige datasæt kan noget, som undervisningsmateriale og medieprodukter ikke kan?
”De fænomener, der fylder meget i nyhedsmedier og debatter, er ikke altid dem, der fylder mest i den virkelige verden. Her kan offentlige datasæt hjælpe os med at få et mere komplet billede. Når det er sagt, så er Levende Tal selvfølgelig ikke en erstatning for traditionelt undervisningsmateriale eller nyhedsmedier. Der er stadig brug for forklaringer og analyser, og dem kan tabellerne ikke lave selv.”

Hvad skal der ske nu?
”Nu skal vi glæde os over, at vi forhåbentlig har hjulpet med at gøre folk lidt klogere. På sigt kunne det være interessant at bruge denne type formidling til naturvidenskabelige og miljømæssige emner. Der kan gå lang tid fra lovgivning og initiativer er vedtaget, til vi ser resultatet i virkeligheden. Så er det vigtigt med et tidsperspektiv i formidlingen, og der tror jeg, at Vibas kunne gøre en forskel. Det kunne for eksempel være i forbindelse med energiforbrug, luftforurening eller skovrejsning.”

Levende Tal er gratis tilgængeligt for alle. Resten af samfundsfag.dk kræver abonnement, der kan købes på siden.
http://samfundsfag.dk/levende-tal/levende-tal/

Bine Iversen er journalist, cand. public, og arbejder bl.a. freelance for magasinet Historie, Københavns Kommune og VELUX Group. Til Levende Tal har hun designet grafernes udseende og funktioner, mens Forlaget Columbus står for valg af tabeller, ikoner og hosting af sitet.