Loading…
Tilbage

Høring af udkast til selvevaluering af Danmarks open government-indsats 2013-2014


14-09-2015 14:15:46

I forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP), skal der udarbejdes en selvevaluering af indsatsen. Udkast til selvevalueringsrapport er sendt i høring på Høringsportalen.

Danmark deltager i det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP). Deltagerlandene i OGP skal løbende udarbejde, implementere og derefter selvevaluere nationale handlingsplaner for open government. Mere information om Open Government Partnership (OGP) findes på organisationens website www.opengovpartnership.org (på engelsk).

Som ansvarlig for den overordnede koordination af Danmarks deltagelse i OGP har Digitaliseringsstyrelsen koordineret udarbejdelsen af et udkast til samlet evaluering af gennemførelsen af Danmarks anden OGP-handlingsplan.

Udkast til selvevalueringsrapport er i offentlig høring i to uger, til og med den 23. september 2015, inden rapporten færdiggøres. Herefter afleveres selvevalueringsrapporten til Open Government Partnership, hvis enhed for evaluering, Independent Reporting Mechanism (IRM), vil gennemføre et uafhængigt review af Danmarks indsats. Dette review forventes offentliggjort ultimo januar 2016.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen.