Loading…
Tilbage

Version 1.0 af it-arkitekturprincipper og best pratice anbefalinger


Den 1. april lancerer OIO-komitéen og IT- og Telestyrelsen version 1.0 af et sæt fælles offentlige it-arkitekturkrav. Dette sæt består af 10 overordnede it-arkitekturprincipper og 15 best practice anbefalinger.

Version 1.0 er blevet til på baggrund af den debat, der har været på digitaliser.dk i periodnen 1. oktober 2008 til 31. januar 2009.

Debatindlæggene har givet gode indspark til justeringer og forbedringer. Vi har forsøgt at indarbejde så meget som muligt indenfor rammerne af det perspektiv der ligger i det tværofentlige samarbejde, som de fælles it-arkitekturkrav skal understøtte.

OIO komitéen har valgt at være konkrete og pege på specikke metoder, standarder, komponenter og infrastrukturelle sercvices. Der er fokuseret på det, der især giver mening i en tværoffentlig sammenhæng, som understøtter digitalieringsstrategien og som har vist sig at give værdi i konkrete projekter.

Disse principper og best practice anbefalinger bryder ikke med hverken hvidbogens fem it-arkitekturprincipper (interoperabilitet, åbenhed, sikkerhed, fleksibilitet, skalerbarhed), indkøbsprincipper som bedst og billigst eller de principper, der er fastlagt i regeringens aftale med kommuner om anvendelse af åbne standarder. De skal derimod supplere dem og sikre et lidt bredere perspektiv og fokus i arbejdet med it-arkitektur og digitalisering.

Der er ikke lukket for debatten. OIO-komitéen vil forsat være interesseret i at høre om erfaringer med at anvende principperne og best practice anbefalingerne. Ligeledes vil komitéen gerne høre om nye forslag til best practice anbefalinger som kan supplere de 15 skarpe. Hvad skal være skarp nr. 16, 17 og 18?

Læs mere her: http://digitaliser.dk/group/19847

Profilbillede

Skarp nr. 16

Finn Jordal


Når systemer kravspecificeres/udvikles er der et godt fokus på, hvordan brugeren skal tilgå systemets funktionalitet og data, men sjældent et særligt stort fokus på hvordan andre systemer (via et API) skal tilgå samme funktionalitet og data. Konsekvensen er at denne funktionalitet og disse data ikke kan anvendes af andre systemer i andre sammenhænge. Det må siges at være et spild, at data og funktionalitet kun kommer i spil på én måde, og at vi ikke lader data og funktionalitet komme i spil i andre sammenhænge: Til understøttelse af den demokratiske proces ved f.eks. at kunne analysere forudsætningerne for og konsekvenserne af et lovforslag. Mashups. Datavalidering. Services rettet mod mindre interessegrupper, hvis behov ikke er dækket af det oprindelige system. Og endelig enhver form for uventet opfindsomhed, som vil blomstre op, når mulighederne er til stede.


Derfor


Skarp nr. 16. Systemers funktionalitet og data skal udstilles tilgængeligt såvel over for brugere som over for andre systemer.