Loading…
Tilbage

Vis Stedet lukker på digitaliser.dk


Gruppen vis stedet lukker på digitaliser.dk da behovet for dette community ikke længere er til stede.

Kode stumper, eksempler på brugen af Kortforsyningen og dokumentation lever videre på

https://github.com/Kortforsyningen/utilities_and_example_implementations

og

http://www.kortforsyningen.dk/udviklingvaerktoejer/visstedet