Loading…
Tilbage

Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger opdateres


På baggrund af brugerfeedback lanceres en forenklet og mere læsevenlig udgave af udviklingsvejledningen lørdag 30. august 2014. Der er ingen nye krav i opdateringen!

Der er ingen nye krav!
Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger version 1.2 udgives 30. august 2014. Der er i opdateringen IKKE ændret i kravene fra version 1.1.1 af udviklingsvejledningen.

Vi har lyttet til brugerne, og har i version 1.2 af udviklingsvejledningen forbedret beskrivelsen af kravene til god selvbetjening. Brugerne får nu et mere præcist og enkelt overblik over samtlige krav. En række indholdsmæssigt overlappende krav er slået sammen, andre krav er splittet op for at forenkle formidlingen af dem. De fire tema-sektioner i version 1.1.1 har fået mere hensigtsmæssige titler, og indholdet er struktureret mere enkelt og samlet. De fire temasektioner i version 1.2 er:

  • Sprog 
  • Design, flow og funktionalitet
  • Data, komponenter og standarder 
  • Tilgængelighed

For overblikkets skyld er de fire temaer nu samlet på en enkel webside.

Der er ikke ingen ændringer i sektionen for ”den gode proces”.

Hvad er forskellene mellem de to versioner?
Ud over justeringer i brugerfladen og navnene på de fire temasektioner i kravbanken, har justeringerne i version 1.2 fokus på:

  • Ændret rækkefølge af krav og opdateret nummerering. 
  • Forklaringerne af de enkelte krav er formidlet mere præcist, og er nu suppleret med eksempler og anbefalinger. Sektionen med anbefalinger udgår derfor som separat sektion.
  • De enkelte tjeklistespørgsmål fra version 1.1.1 er justeret, så de stemmer overens med screenings- og klarmeldingskriterierne for obligatoriske bølge 3 løsninger. Ordlyd og nummerering er nu nøjagtig ens. De enkelte tjeklistespørgsmål er indarbejdet for hvert krav, under overskriften ”kravet er opfyldt, når”. Sektionen med tjeklistespørgsmål udgår derfor også som separat sektion.
  • Mindre grammatiske og sproglige justeringer.

Læs mere om kravene til brugervenlighed og tilgængelighed her.

Du kan få et overblik over justeringerne foretaget i forbindelse med version 1.2 her.

Hvis du har spørgsmål til udviklingsvejledningen, kan du kontakte Morten Meyerhoff Nielsen (meyer@digst.dk) fra Digitaliseringsstyrelsen.

Filer og referencer

Titel Type
Udv_Justeringer inkl noter_v1 2_FINAL_20140830_MEYER.pdf pdf