Loading…
Tilbage

Én fælles kode til borger- og erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger udviklet og klar til brug


Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet et eksempel på en løsning, som overholder både kravene i borger.dk's HMTL-guide, Virk.dk’s Designmanual og i Udviklingsvejledningen for god selvbetjening.

Koden er baseret på HTML-guiden og kan genbruges eller blot fungere til inspiration for, hvordan obligatoriske selvbetjeningsløsninger kan kodes og designes, så de opfylder kravene fra både borger.dk og Virk.dk. Eksemplet er en grundopskrift på, hvordan der kan laves løsninger, der med få ændringer kan fungere på begge portaler og ikke mindst på tablets og mobiltelefoner.

Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL anbefaler, at leverandører gør brug af det fælles eksempel for borger- og erhvervsrettede løsninger.

Du kan hente koden og se de eksemplariske løsninger her: HMTL-guiden - Løsninger til både virk.dk og borger.dk  

Læs mere om:

Profilbillede

Status på fællesoffentligt (BDK & VDK) design efter for nyligt annulleret udbud

Kim Waldorff Østergaard

Hej,

Efter det seneste udbud omkring et nyt designsystem for Borger.dk, Digital Post og NemLog-in blev annulleret, og det istedet blev udtrykt at man sigter efter et fællesdesign for både Borger.dk og Virk.dk services - hvad er så status og tidsplan på dette arbejde?

Det er meget sparsomt med udmeldinger fra Digitaliseringsstyrelsen som ejer de relevante services.

Hey

Linket til Virks designmanual er faldet af. Den findes på: http://designmanual.virk.dk/

/m

ændret af Morten Kristoffer Hansen (15.01.2016)