Loading…
Tilbage

Selvbetjeningsløsninger til borgere og erhverv kan nu udvikles med én fælles kode


Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet et eksempel på en løsning, som overholder både kravene i borger.dk's HMTL-guide, Virk.dk’s Designmanual og i Udviklingsvejledningen for god selvbetjening.

Koden er baseret på HTML-guiden og kan genbruges eller blot fungere til inspiration for, hvordan obligatoriske selvbetjeningsløsninger kan kodes og designes, så de opfylder kravene fra både borger.dk og Virk.dk. Eksemplet er en grundopskrift på, hvordan der kan laves løsninger, der med få ændringer kan fungere på begge portaler og ikke mindst på tablets og mobiltelefoner.

Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL anbefaler, at leverandører gør brug af det fælles eksempel for borger- og erhvervsrettede løsninger.

Du kan hente koden og se de eksemplariske løsninger her: HMTL-guiden - Løsninger til både virk.dk og borger.dk  

Læs mere om: