Loading…
Tilbage

Sikkerhedsstandard frikøbt til anvendelse i staten


11-06-2014 08:58:39

Digitaliseringsstyrelsen har frikøbt ISO27000, 27001 og 27002 til anvendelse internt i staten.

Statslige myndigheder kan henvende sig til Dansk Standard via DSsalg@ds.dk eller tlf. 39 96 61 31 og henvise til aftalen samt hvilke(en) standard(er), man ønsker. Herefter er Dansk Standard forpligtet til at fremsende standarden inden for fem arbejdsdage. Endvidere er Dansk Standard forpligtet til at udsende eventuelle rettelsesblade eller tillæg til de institutioner, der har modtaget en eller flere af standarderne.

Aftalen om distribution gælder frem til 31. december 2015. Herefter har statslige myndigheder lov til at anvende standarden. Rettigheder til bruge af standarderne fremgår af det materiale, som Dansk Standard fremsender.