Loading…
Tilbage

Ny PSI-lov: Infomøde for offentlige myndigheder den 16/6 2014


03-06-2014 16:52:28

I sidste uge vedtog Folketinget med et stort flertal en ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors information (PSI-loven). Den ændrede lov vil i de kommende år gøre det lettere for bl.a. private virksomheder at genbruge offentlige data.  

Lovens formål er at nyttiggøre offentlige data ved at give private adgang til at genbruge offentlige data på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår. Loven fastsætter således ensartede minimumsregler for tilrådighedsstillelese af offentlige data.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til informationsmøde om PSI-loven for interesserede offentlige myndigheder og institutioner mandag den 16. juni kl. 15-16. Informationsmødet foregår hos Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

Tilmelding senest den 12. juni til int@digst.dk