Loading…
Tilbage

Overgang til mobil borgerbetjening på borger.dk


Det bliver snart muligt for borgere at logge på borger.dk med mobile enheder såsom smart phones og tablets. Det sker, når NemLog-in implementerer en ny type NemID-klient, der modsat den nuværende javabaserede klient, kan afvikles på de fleste typer enheder. 

I januar blev borger.dk’s brugergrænseflade opdateret til at kunne håndtere mobile enheder. Det er imidlertid kun et begrænset antal af de mange selvbetjeningsløsninger, som kan aktiveres på borger.dk, der er optimeret til mobile platforme.Det vil fremgå på handlingssiderne på borger.dk (de sider hvorfra selvbetjeningsløsningerne startes), om en selvbetjeningsløsning skønnes at ville fungere på den enhed, som borgeren benytter.
Der vil blive benyttet følgende fremgangsmåde:

  • Borger.dk vil fastslå om brugeren benytter en pc eller en mobil enhed
  • Hvis brugeren benytter en pc, fungerer borger.dk nøjagtigt som i dag
  • Hvis brugeren benytter en mobil enhed, vil borger.dk sammenligne informationerne om den mobile enhed med kendskab om selvbetjeningsløsningens egnethed på mobile platforme
  • Hvis borger.dk ikke har nogen viden om en selvbetjeningsløsnings egnethed på mobile platforme, informeres brugeren om, at løsningen kan have nedsat brugbarhed på den pågældende enhed
  • Hvis borger.dk har informationer om, at en løsning ikke virker på mobile enheder (hvis den eksempelvis benytter Flash og lignende), vises en besked om, at løsningen ikke virker på den mobile enhed
  • Hvis borger.dk har information om, at en løsning kan afvikles tilfredsstillende på mobile enheder, vil der ikke blive vist en besked.

Borger.dk’s information om en selvbetjeningsløsnings egnethed på mobile platforme er angivet i borger.dk’s register over selvbetjeningsløsninger (OPIS). Det er en myndighed eller leverandørs eget ansvar at angive, hvorvidt en løsning er optimeret på mobile platforme. Dette gøres ved at rette henvendelse til borger.dk’s OPIS-redaktion på admin@borger.dk. At en løsning er optimeret til mobile platforme betyder enten, at den overholder borger.dk’s HTML-guide eller på anden vis er designet specifikt til at kunne vises på små skærme med touchinput. Ved henvendelse til OPIS-redaktionen skal man angive:

  • At løsningen ikke virker på mobile platforme pga. teknologiske barrierer
  • At løsningen virker på både små skærme (smartphones) og store skærme (tablets). 
  • At løsningen virker på store skærme (tablets).
  • Hvorvidt løsningen overholder HTML-guiden.

Der skelnes ved 767px i bredden mellem store og små skærme.

For mere info, venligst kontakt OPIS-redaktionen ved at sende en mail til admin@borger.dk