Loading…
Tilbage

Nominér et offentligt initiativ til en Open Government Award


07-05-2014 12:53:41

Open government handler blandt andet om at give borgerne stadig bedre muligheder for at deltage i offentlige idéprocesser, beslutninger, udviklingsprojekter og politikudvikling.

Kender du et initiativ fra en offentlig myndighed eller institution, som i særlig grad bidrager til borgerdeltagelse? Så nominér initiativet til en international pris!

Danmark deltager i det internationale partnerskab Open Government Partnership (OGP), som har til formål at fremme borgerdeltagelse, demokrati og god regeringsførelse.  I år har det internationale partnerskab indstiftet en pris, Open Government Awards, for at hædre de bedste initiativer for borgerdeltagelse. Alle lande, som deltager i partnerskabet, kan indstille et offentligt initiativ til Open Government Awards.

Det er hér, din nominering kommer ind i billedet.

Alle - både privatpersoner, interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder - kan nominere et initiativ. Man nominerer et initiativ ved at udfylde en simpel formular, hvor man blandt andet skal skrive sin begrundelse for at nominere netop dette initiativ. Temaet for Open Government Awards er borgerdeltagelse, så begrundelsen skal forklare, hvordan initiativet i særlig grad bidrager til at fremme og understøtte borgerdeltagelse. Det skal være en offentlig myndighed - eller flere - som står bag initiativet.

Nominér et offentligt initiativ her. Nomineringer kan indsendes til og med den 21. maj 2014.

Blandt de nominerede initiativer udvælges ét initiativ, som indstilles som dansk kandidat til Open Government Awards. Udvælgelsen af det danske initiativ foretages af repræsentanter fra en række danske civilsamfundsorganisationer.

Det danske initiativ vil så konkurrere med initiativer fra andre lande, som deltager i Open Government Partnership. Den internationale bedømmelseskomité, som uddeler Open Government Awards, vil bestå af internationale repræsentanter fra både civilsamfundet og det offentlige. Open Government Awards uddeles i september 2014.

Læs mere om Open Government Awards (på engelsk).