Loading…
Tilbage

Ny version af Udviklingsvejledningen for god selvbetjening


Udviklingsvejledningen er per 1. maj 2014 opdateret og den nyeste version er dermed 1.1.1.  I forhold til version 1.1 af vejledningen er der IKKE ændret i krav eller fortolkningen af krav.

Som opfølgning på spørgsmål og forslag fra brugerne af vejledningen, samt besøgsstatistik, er der lavet en række justeringer.

Ingen indflydelse for 3. bølge af obligatoriske selvbetjeningsløsninger

Da der ikke justeres i kravene eller fortolkningen af disse, har version 1.1.1 af 1. maj 2014 ingen indflydelse på de krav, der stilles til løsningerne, som for tiden udvikles i forbindelse med 3. bølge af obligatorisk selvbetjening.

Konkrete justeringer

Nye elementer introduceret i version 1.1.1 relaterer til nummerering af krav, en række mindre grammatiske og sproglig justeringer, uddybede forklaringer på krav og justeringer i kravenes rækkefølge, så udviklingsvejledningens web og PDF versioner stemmer overens med hinanden og med selvevalueringsværktøjet (version 1.1.1 af 1. maj 2014).

Konkret betyder dette:

  • Nummerering af de enkelte krav i kravbanken. Der er overensstemmelse med nummerering af krav i udviklingsvejledningen og i selvevalueringsværktøjet.
  • Rækkefølge i krav og anbefalinger er justeret, så de stemmer overens i web- og PDF-versionerne af udviklingsvejledningen og med selvevalueringsværktøjet. Ligesom PDF-versionen ikke benytter sig af så mange farver - som ønsket.
  • En række slå- og stavefejl er rettet.
  • For Krav 2.1 Overhold designmanualer er det tydeliggjort, at der er to portaler med forretningskrav, reference til borger.dk’s HTML-guide og Virk.dk’s Designmanual er inkluderet. Samtidig er tjeklistespørgsmål justeret.
  • For Krav 2.3 Optimér til relevante platforme er den forklarede tekst justeret, så det tydeliggøres, at kravet er i relation til det visuelle og grafiske design af en løsning. Samtidig er tjeklistespørgsmålet justeret.
  • For Krav 2.5 Vis din afsender er formuleringer af justeret for at tydeliggøre hensigten. Samtidig er tjeklistespørgsmålet justeret.
  • For Krav 3.4 Optimér på tværs af platforme er den forklarede tekst justeret, så det tydeliggøres, at kravet er i relation til den tekniske udformning af en løsning. Samtidig er tjeklistespørgsmålet justeret.

For mere information

For mere information besøg udviklingsvejledningen.

Deltag i debatten på digitaliser.dk i gruppen ’God selvbetjening: Udviklingsvejledning for velfungerende selvbetjening.’

Send dit input – Din mening tæller!