Loading…
Tilbage

Generel tilfredshed med Udviklingsvejledningen for god selvbetjening – men stadig plads til forbedringer


For at gøre Udviklingsvejledning for god selvbetjening endnu bedre har vi i første kvartal 2014 søgt erfaringer og forbedringsforslag. I den forbindelse har vi bl.a. kigget på webstatistik og de faktiske brugsmønstre, lavet bruger- og tilfredshedsundersøgelser og afholdt en workshop.

GOD BRUG OG HØJT ANTAL GENBESØG

Siden lanceringen af udviklingsvejledningen den 30. april 2013 har vejledningen haft næsten 9.600 besøg og mere end 55.200 sidevisninger. Gennemsnitsbrugeren besøger mellem 5,5 og 6 sider i de 5 til 6 minutter de opholder sig på sitet. Cirka 45 % af brugerne er genbesøg. Webstatistikken og adfærdsmønstrene bekræftes af andre kilder, inkl. bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

GENEREL TILFREDSHED

Brugerne er generelt tilfredse med udviklingsvejlednings indhold og form, men formuleringen af krav, søgning og navigation kan forbedres. Dette kommer til udtryk ved, at:

  • Godt 6 ud af 10 respondenter fandt det indhold, de søgte.
  • Dog mener cirka 3 ud af 10 respondenter, at søgning og navigation bør forbedres, så det er nemmere at finde indhold. Fx synes 8 af 10 respondenter, at vejledningen forsvinder i OIO-arkitekturguiden, mens halvdelen synes, det kan være svært at se, hvor man er, og hvad de enkelte menupunkter dækker over.
  • Omtrent 1/3 af respondenter bliver forvirret over de forskellige menustrukturer og af sidernes opbygning. De færreste bliver dog forstyrret af designet.
  • Omkring 4 af 5 respondenter vil prioritere en forbedring af søgemulighederne i vejledningen.
  • Godt 3 af 5 respondenter forslår at prioritere forbedringen af vejledningens navigation og opbygning. 

Dertil kommer en række ønsker om at kikke på formuleringen og den konkrete udmøntning af de 24 krav til brugervenlighed og tilgængelighed, der stilles til obligatoriske selvbetjeningsløsninger. Ligeledes vil vi kigge på, hvordan udviklingsvejledningens krav kan kobles tættere sammen med de konkrete forretningskrav, der stilles på borger.dk og virk.dk i regi af HTML-guiden og Designmanualen.

Du kan læse mere om erfaringsopsamlingen her eller i det vedhæftede dokument du finder nederst i denne nyhed.

DET VIDERE FORLØB

På baggrund af erfaringsopsamlingen er vi gået i gang med at prioritere og planlægge de kommende justeringer i udviklingsvejledningen. I april vil vi invitere myndigheder og leverandører til at deltage i en række arbejdsgrupper, som har til formål at levere konkrete forslag til justeringer i vejledningen. Ligeledes vil den opdaterede udviklingsvejledning blive sendt i høring hos interessenter og dens brugere. Inden offentliggørelse af en ny version af udviklingsvejledningen vil den blive sendt til godkendelse i Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Filer og referencer

Titel Type
Erfaringsopsamling_OPSUMMERING_FINAL_20140228.pdf pdf