Loading…
Tilbage

Kommentér udkast til uafhængigt OGP-review


11-02-2014 13:05:14

Til og med den 23. februar 2014 er det muligt at læse og kommentere udkast til reviewrapport om Danmarks open government-indsats.

Open Government Partnership's Independent Reporting Mechanism (IRM) har publiceret udkast til reviewrapporter for anden kohorte af deltagende lande i OGP, herunder Danmark. IRM-enheden opfordrer borgerne i de enkelte lande til at kommentere de publicerede rapportudkast, før rapporterne færdiggøres i løbet af de kommende måneder.

Udkastet til reviewrapport for Danmark kan læses (på engelsk) og dernæst kommenteres (på dansk eller engelsk) på OGP's website til og med den 23. februar 2014.

Independent Reporting Mechanism er et vigtigt middel til at sikre, at alle aktører kan spore fremskridt i de deltagende lande. IRM udarbejder uafhængige reviewrapporter for hvert land, der deltager i OGP. IRM-review udføres af en uafhængig forsker under vejledning af OGP's internationale ekspertpanel. I hvert land udfører revieweren høringsprocesser med henblik på at gennemgå regeringens fremskridt.

Reviewrapporterne vurderer regeringernes udvikling og implementering af OGP handlingsplaner samt fremskridt i opfyldelsen af åbne regeringsprincipper, og rapporterne præsenterer desuden anbefalinger til forbedringer. Formålet med rapporterne er at stimulere dialogen og at fremme ansvarlighed mellem medlemslandenes regeringer og borgere.

Se udkast til reviewrapporter for samtlige reviewede lande

Læs mere om OGP på opengovpartnership.org

Profilbillede

Kom meget gerne med kommentarer

Mads Kæmsgaard Eberholst

Kære gruppemedlemmer,

Kom meget gerne med kommentarer til rapporten. Den findes nu også på dansk. Jeres kommentarer er vigtige at få med, hvis I har nogle. Jo flere der læser og kommenterer rapporten, jo højere kvalitet af både denne og kommende ditto og handlingsplaner. Der er i skrivende stund kun ca. en uge tilbage til at kommenterer rapporten i.