Loading…
Tilbage

Send høringssvar om ændring af PSI-loven senest 6. januar 2014


06-12-2013 13:40:31

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkast til lovforslag om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer - også kaldet PSI-loven - og alle har mulighed for at bidrage med høringssvar.

Loven skal ændres, fordi det EU-direktiv, som loven bygger på, er blevet ændret.

De væsentligste ændringer i udkastet til lovforslag er, at loven fremover også vil gælde biblioteker, museer og arkiver, samt at der indføres mulighed for særlige gebyrregler og eneretsaftaler for biblioteker, museer og arkiver.

Desuden forsøger man med udkastet til lovforslag at præcisere en række spørgsmål, som ikke fremstod helt klare i formuleringerne i den nuværende PSI-lov.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen, og alle kan bidrage med høringssvar.

Høringssvar sendes til mwess@digst.dk senest den 6. januar 2014.