Loading…
Tilbage

FOA afvikles med udgangen af november 2013 - alle data er migreret til 'Offentlige Kontakter'


15-11-2013 22:15:34

FOA afvikles helt med udgangen af november 2013, hvorefter REST services og webgrænseflader til FOA ikke længere vil være tilgængelige.

Dette den endelige udmøntning af den beslutning der blev lavet sidste år. Her er indholdet af den oprindelige pressemeddelese fra Digitaliseringsstyrelsen, som blev publiceret 2. november 2012.

---

Den Fællesoffentlige Adressedatabase (FOA) nedlægges

02-11-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har gennem længere tid overvejet fremtiden for Den Fællesoffentlige Adressedatabase (FOA), så behovet om god kontaktinformation til det offentlige opretholdes uden for meget administration for myndighederne. Der er nu truffet beslutning om ikke at udvikle mere på FOA.

Med nedlæggelsen af FOA forlader Digitaliseringsstyrelsen idéen om en fællesoffentlig adressedatabase. De statslige myndigheder og institutioner, der hidtil har været forpligtet til at indberette og betale til FOA, er nu fremadrettet fritaget for denne forpligtelse. 


Kontaktinformationer til det offentlige og ansatte i det offentlige skal fremadrettet findes på myndighedernes hjemmesider eller på borger.dk. 

Primært brugt internt i den offentlige sektor

FOA blev oprettet i 2006 og blev i sin tid etableret med det formål at fungere som fælles adressedatabase for alle statslige institutioner, så staten havde en samlet telefonbog over alle ansatte. Der har siden været udfordringer med at sikre, at kvaliteten af data var korrekt. 

Myndigheder har haft mulighed for at genbruge informationerne i andre sammenhænge, fx interne adresselister og informationer på hjemmesider. Det har derfor primært været den offentlige sektor selv, der har brugt FOA. 

Borgerne er blevet mødt af data fra FOA, når der har været behov for det, fx i forbindelse med en digital flytning på borger.dk, hvor borgeren har fået adgang til tilflytningskommunens kontaktoplysninger, eller hvis borgeren i andre sammenhænge har haft brug for at kontakte det offentlige. Frem over vil den nye og mindre komplekse løsning sikre dette behov. 

Finansminister Bjarne Corydon har underskrevet et cirkulære, der ophæver det cirkulære, som FOA har været drevet i henhold til. Cirkulæret træder i kraft 1. november 2012.