Loading…
Tilbage

Ny dansk handlingsplan for Open Government


04-11-2013 15:24:43

Som led i sin deltagelse i det internationale samarbejde, ”Open Government Partnership” (OGP), har Danmark udarbejdet og offentliggjort en ny national handlingsplan for open government.

Open government
Open government går ud på at sikre, at offentlig service og information leveres på en tidssvarende og effektiv måde til at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft. En central drivkraft er udnyttelsen af nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og at øge samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.

Handlingsplanen
Den nye handlingsplan er baseret på input fra en bred høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er og offentlige myndigheder har bidraget med forslag til initiativer og aktiviteter Handlingsplanen er bygget op omkring fire temaer, som alle tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget 2011.

De fire temaer i handlingsplanen er:

  • Lokaldemokrati og deltagelse
  • Fuld digital kommunikation - og inklusion
  • Nye samarbejdsformer og inddragelse
  • Åbne data - innovation, gennemsigtighed og effektivisering

Initiativerne
Inden for hvert enkelt tema er der formuleret konkrete initiativer, som bidrager til at nå målsætningerne. Initiativerne sigter imod at videreudvikle det åbne danske velfærdssamfund gennem nye former for samarbejde om opgaveløsningen i den offentlige sektor, hvor erhvervslivets og civilsamfundets idéer, viden, styrker og kontaktflader kan være stærke ressourcer. Samtidig styrkes transparens, vækst og livskvalitet gennem innovativ udnyttelse og deling af digital teknologi.

Initiativerne handler bl.a. om aktivering af førstegangsvælgere, samarbejde med civilsamfundet om hjælp til digital selvbetjening, implementering af nyt frivillighedscharter samt understøttelse af den brede indsats med at gøre offentlige data tilgængelige. Udover de konkrete initiativforpligtelser indeholder handlingsplanen også en række eksempler på lokale projekter og aktiviteter, som på forskellige måder illustrerer, hvordan open government praktiseres og giver værdi rundt omkring i landet.

Læs den nye handlingsplan (pdf).