Loading…
Tilbage

Udviklingsvejledningen for selvbetjeningsløsninger for nyt interaktionsdesign


På baggrund af brugerinput og test lanceres vil der fra fredag 25. oktober kl. 17:00 til mandag 28. oktober kl. 8:00 implementeres et nyt interaktionsdesign for  udviklingsvejledningen for selvbetjeningsløsniger. I den nye version bliver der ændret i navigation, struktur og det grafiske design, og inkluderet en række nye eksempler og en sektion for versionering Der bliver altså ikke ændret i hverken krav, anbefalinger eller tjeklister.

Da der arbejdes med implementering af ny grafik og navigation, vil der i perioden fredag 25. oktober kl. 17:00 til mandag 28. oktober kl. 8:00 kunne forekomme tekniske forstyrrelser ved bruge af udviklingsvejledningen.

Vi opfordrer derfor til tålmodighed og at brugen af vejledningen i dette tidsrum minimeres.

Konkret vil der i version 1.1. være følgende justeringer:

  • En sektion med versioneringshistorik introduceres, hvor tidligere versioner af vejledningen også kan findes. 
  • Nye eksempler inkluderes som inspiration til hvordan forskellige krav kan opfyldes, fx under temaet "sprog". 
  • En pdf-version af vejledningen introduceres. Af praktiske årsager vil pdf-version ikke inkludere eksempler, værktøjer eller links.
  • Enklere navigation: Fanebladene udskiftes med en traditionel venstremenu og light-boksen erstattes af en listeside. Det sikrer en mere ensartet og intuitiv navigation, og minimerer antallet af sidetyper. 
  • Tjeklister flyttes fra bunden af de enkelte sider til at stå mellem krav og anbefalinger. Ændringen er baseret på sitets brugsstatistik og brugerinput, som viser, at tjeklisterne er relativt mere populære end anbefalinger.
  • På udvalgte sider introduceres der i højrekolonnen en række hjælpe- og informationsbokse.

Grafisk får vejledningen et løft, og overskrifter og farver justeres for at understøtte den tekniske tilgængelighed (WCAG 2.0 AA). På den måde bliver det visuelle hierarki tydeligere og interaktionsdessignet mere logisk.

Der ændres IKKE i vejledningens krav, anbefalinger eller tjeklister.

For mere information besøg udviklingsvejledningen.

Deltag i debatten på digitaliser.dk i gruppen God selvbetjening: Udviklingsvejledning for velfungerende selvbetjening

Send dit input – Din mening tæller!

Profilbillede

Vejledningens interaktionsdesign nu opdateret!

Morten Meyerhoff Nielsen

Vejledningens interaktionsdesign nu opdateret!