Loading…
Tilbage

Vær med til at organisere Open Gov Camp 2013!


25-09-2013 13:53:17

Sidste år i september holdt vi (Digitaliseringsstyrelsen) for første gang Open Gov Camp, og det var en så stor succes, at vi omgående besluttede, at det ikke skulle være sidste gang.

I år holder vi Open Gov Camp tirsdag den 12. november. Det vil foregå i København, og vi vil gerne samarbejde om at skabe camp'ens indhold.

Vi står for de overordnede praktiske rammer for camp'en (lokaler, tilmelding, forplejning etc), men idéen er, at alle interesserede kan være med til at tilrettelægge camp'en. Og når vi siger "alle", så mener vi alle: Offentlige myndigheder og institutioner, civilsamfundsorganisationer og foreninger, private virksomheder og engagerede privatpersoner. Dette er en invitation og opfordring til alle jer til at medvirke til at skabe en spændende og dynamisk camp!

Ligesom sidste år skal camp'en skal være et stort arbejdende værksted - ikke en konference - derfor er oplæg, præsentationer og foredrag bandlyst, mens workshops og dialog er sagen. Det hele handler om uformelt samarbejde mellem borgere, virksomheder, NGOer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner om at udvikle ”samproducerede” idéer, koncepter og funktionelle løsninger. Læs mere om sidste års camp og se eksempler på sidste års workshops.

Vi er gået i gang med planlægningen, og som sidste år inviterer og opfordrer vi offentlige myndigheder og institutioner, civilsamfundsorganisationer og foreninger, private virksomheder og engagerede privatpersoner til at melde sig på banen som medarrangører. Som medarrangør står man for at arrangere og gennemføre en eller flere aktiviteter eller workshops på camp'en - gerne i samarbejde med andre.

Mulige temaer for workshops og aktiviteter på camp'en kunne være:

- Medborgerskab og borgerinitiativer
- Demokrati og beslutninger
- Offentlige data og innovation
- Borgerinddragelse og samproduktion
- Sociale medier, relationer, netværk og crowdsourcing
- Digital inklusion, dannelse og færdigheder
- Offentlige-private partnerskaber og økosystemer

Har din offentlige myndighed data, som udviklere og designere kan forvandle til digitale løsninger? Har I en udfordring eller et "wicked problem", I gerne vil have bredt input til at løse? Kan din virksomhed hjælpe med at facilitere en workshop? Er I en civilsamfundsorganisation, som gerne vil arbejde tættere sammen med det offentlige? Er I nysgerrige efter at opleve en anden form for samarbejde? Så er Open Gov Camp lige noget for jer.

Skriv et indlæg her, hvis I har gode idéer til camp'en. Eller - hvis I er lidt generte - skriv eller ring til mig. Men gør det NU.

/Cathrine
Digitaliseringsstyrelsen

(calip@digst.dk  -  2257 7174)

Profilbillede

Tak for de gode idéer og forslag til Open Gov Camp!

Cathrine Lippert

Kære alle

Tak for de mange gode idéer og forslag til aktiviteter på Open Gov Camp i år! Vi er nu ved at lægge sidste hånd på programmet og åbner snart for tilmelding. Det bliver selvfølgelig bl.a. annonceret her i gruppen på Digitaliser.dk.

Vi glæder os til at se en masse engagerede og nysgerrige mennesker til camp.

/Cathrine

Profilbillede

Digitaliseringens bivirkninger?

Lars Fisker

 

Jeg tænker, at digitaliseringen har visse bivirkninger, som det bør have fællesoffentlig interesse at undersøge nærmere. Det handler om, at borgernes mulighed for aktiv styring af egne sager mindskes i takt med stigende digitalisering – stik i mod tanken om selvbetjening. Og det skyldes ikke bare, at computeren har overtaget handlingerne; det skyldes, at borgerne i praksis mister den fornødne indsigt (i dataflow’et etc.), som er nødvendig, hvis de reelt skal kunne betjene sig selv. På den måde er der et indbygget paradoks i ’digital selvbetjening’ – jo mere vi digitaliserer (og underforstået reducerer borgerens rolle), des mere umuligt bliver det tilsyneladende for borgerne at klare sig selv. Jeg vil faktisk hævde, at dette er en indbygget konsekvens af stigende digitalisering; og jeg vil hævde, at der vil komme flere og flere hændelser de kommende år, hvor det er tydeligt, at borgerne så at sige står uden for den offentlige digitale verden.  Formentlig vil det blot blive tolket som ”børnesygdomme”, som går over igen med tilvænning. Men jeg påstår, at problemet følger af sagens natur, for det ligger implicit i al digitalisering, at menneskets aktive rolle skal reduceres mest muligt – det sikrer effektivitet og lav fejlprocent. Desværre indebærer det også en uheldig passivisering af borgerne. Det betyder, at dér, hvor borgerne endelig skal være opmærksomme og gøre noget selv, da er de ikke længere i stand til det pga. manglende forståelse for hele det system, de skal agere i. Den umiddelbare konsekvens er, at myndigheden får et incitament til yderligere digitalisering, så man i endnu højere grad kan styre udenom mennesket som fejlkilde.

 Den digitale udvikling tages vel for givet, og jeg foreslår ikke, at vi prøver at stoppe den. Men jeg taler for, at der burde tages fællesoffentlige initiativer til en nærmere undersøgelse af bivirkningerne, så vi kan gøre noget, inden det bliver for svært. Måske relevant som et kritisk tema.   

 

Hej Lars

Det er en interessant vinkel, du bringer op - at digital selvbetjening i nogle henseender og sammenhænge måske kan gøre borgerne dårligere i stand til at klare opgaver og indgå i processer pga. manglende indsigt i system og processer.

Vi har fået to andre forslag til emner for workshops, som måske har et slægtskab med din vinkel: Det ene handler om "digital dannelse", som både dækker over indsigt, forståelse og adfærd, og det andet handler om, hvordan man bedst (digitalt) præsenterer de sager, dokumenter og statusser, som borgeren har brug for.

Det er endnu ikke afgjort, om vi laver en separat workshop om hvert emne, kun én workshop om kun det ene emne, én workshop som favner begge emner, eller noget helt fjerde. Jeg har tilføjet en forkortet udgave af din idébeskrivelse til vores liste over workshopidéer, sådan at din idé kan tages med i betragtning.

Bedste hilsener

Cathrine

Profilbillede

Meget spændende forslag til temaer

Martin Høgh

Jeg mener, at de listede forslag til temaer er meget relavante. Specielt borgerinddragelse, sociale medier, crowdsourcing sammen med demokrati og beslutninger er meget spændende. Det er på tide, at de traditionelle metoder for borgerinddragelse bliver suppleret med den store mængde information, som bliver akkumulere i de sociale medier. Men jeg tror, at de offentlige myndigheder mangler viden og metoder til, at kunne anvende denne viden på bedst mulig vis. 

Jeg gad rigtig gerne have større adgang til data om vores fælles transport netværk.

De fleste busser i dag udstyret med GPS som sender lokationen ind til centralen med hvor de befinder sig henne. Jeg ved ikke om RE togene også er det, men det kunne jeg meget vel forestille mig (og ellers burde de blive det).

Det ville være virkelig interessant at føre statistik over de relle tider på busserne, og have en app som med det samme kunne vise om bussen er 5 minutter forsinket så man kan nå den alligevel fra S-toget, eller om den er kørt de 2 minutter før man forventede, så man lynhurtigt kunne planlægge efter de relle tider.

Det ville medføre at køreplanerne kun ville være vejledende og man hele tiden ville kunne adoptere sig til den nuværende trafik som pendler. 

Et system til "vejledende meningsmålinger" via sociale netværk som ikke behøves være specielt sikkert, men som ville kunne give Folketinget øjeblikkelige stikprøver at folkets meninger vedrørende mindre vitale emner. Det ville medføre større borgerdeltagelse i vores demokrati, og siden det kun ville være vejledende kunne man meget vel nøjes med Facebook login.

Kære Martin (og Henrik)

Meget tyder på, at vi får en workshop om sociale medier og relationer og en workshop om demokratisk inddragelse og deltagelse. Det rigtigt smukke ville være, ville være, hvis vi kan få de to workshops til at samarbejde og "krydsbestøve hinanden" så at sige - tror der er en god chance for det.

Kære Henrik

Vi vil prøve at få trafikselskaber og Rejseplanen til at deltage i camp'en og "medbringe" data.

Bedste hilsener til jer begge

Cathrine