Loading…
Tilbage

Det tæller rigtigt! - Kvalitetssikring af borger.dk tællerscript afsluttet


Der har i en periode været stillet spørgsmålstegn ved kvaliteten af de data, der indsamles via borger.dk’s fællesoffentlige statistiksystem og udstilles på http://statistik.borger.dk.

I første halvdel af 2013 har Digitaliseringsstyrelsen derfor i samarbejde med KL gennemført en række kvalitets- og valideringstests af den tekniske løsning bag det fællesoffentlige tællerscript og de indsamlede data.

Resultaterne af dette arbejde viser, at tællerscriptet fungerer efter hensigten! I enkelte tilfælde viste de gennemførte tests dog, at scriptet ikke er installeret korrekt i de selvbetjeningsløsningerne og dermed har givet afvigelser, der ligger udenfor det acceptable spænd på +/- 5 % -point.

Fokus på korrekt installation

Digitaliseringsstyrelsen og KL starter nu, i samarbejde med programmet for effektiv selvbetjening i KL/KOMBIT (EDS), en dialog med leverandørerne af selvbetjeningsløsninger til den kommunale sektor for at sikre, at tællerscriptet er installeret på de korrekte trin i de enkelte selvbetjeningsløsninger. Ligeledes er Digitaliseringsstyrelsen i dialog med de statslige myndigheder med henblik på installering af tællerscript.  I samme forbindelse er vejledningen til installation af tællerscript opdateret.

Hvilken betydning har justeringerne for mig som myndighed og leverandør?

Hvis en løsning allerede har installeret tællerscriptet korrekt, skal der ikke laves nogen ændringer. Dog er der identificeret en række løsninger, hvor den første del af scriptet mangler. Disse løsningsejere opfordres til udbedre det og kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis der er brug for hjælp.

Hvor første del af scriptet mangler, har det resulteret i afvigelser i opgørelsen af transaktioner, som ligger uden for de 5 % -point, som Digitaliseringsstyrelsen og KL har aftalt som acceptabel.

Tællerscriptmodellen har hele tiden været baseret på, at der først registreres en start og efterfulgt af en afslutning, når en given transaktion gennemføres. For at imødekomme dette problem er databehandlingen blevet justeret sådan, at der fremadrettet tilføjes en ’fiktiv’ start til de transaktionsafslutninger, hvor en sådanne mangler. Hermed bliver antallet af afsluttede transaktioner korrekt opgjort, hvilket er det primære formål med tællerscriptet. De indsamlede data bliver bl.a. brugt til at måle på, om myndighederne når i mål med målsætningen om, at 80 % af ansøgninger og anmeldelser i 2015 sker via selvbetjening.

Justeringen vil dog betyde, at gennemførselstiden bliver sat til 0 sekunder for de transaktioner, der mangler en start. Derfor skal de sekundære parametre for gennemførselsprocent og gennemsnitlig gennemførselstid fremover tages med forbehold for helt korrekt anvendelse af tællerscript i løsningerne.  

Fremgangsmåden betyder samtidig, at opgørelsen over afsluttede transaktioner fortsat vil være korrekt, selv hvis cookies ikke accepteres af brugeren (læs om cookie-bekendtgørelsen).

Data på statistik.borger.dk genindlæses

Indsamlede data genindlæses for perioden fra den 1. juni 2013. Indlæsningen af data startes mandag den 16. september og forventes færdig inden udgangen af september. Det betyder også, at der for perioden 1. juni 2013 og frem kan være forskel på de tal, der tidligere er vist på statistik.borger.dk.

Data kan som tidligere tilgås på http://statistik.borger.dk.

Spørgsmål til tællerscriptet kan rettes til Morten Meyerhoff Nielsen(meyer@digst.dk) og Brian Nielsen (brian@digst.dk) fra Digitaliseringsstyrelsen.

FAKTA: Tællerscript – hvad og hvorfor?

Brugen af det fællesoffentlige tællerscript er obligatorisk for de selvbetjeningsløsninger, den offentlige sektor stiller til rådighed for borgere og virksomheder, se Udviklingsvejledningen for selvbetjeningsløsnininger. Der eksisterer et tællerscript til henholdsvis borger- og virksomhedsrettede løsninger.

Borger.dk’s statistiksystem er baseret på tællerscriptet og har til formål at sikre at:

  • forretningsudbydere har relevant ledelsesinformation på tværs af deres serviceportefølje
  • brugen af borgerrettet selvbetjening dokumenteres, og at der måles på, om kommuner og stat når i mål med målsætningen om 80 % selvbetjening for de fire bølger, hvor der bliver indført lovgivning om obligatorisk selvbetjening.

Indsamlingen af data er baseret på leverandørens implementering af et stykke java-kode, det såkaldte tællerscript, i den enkelte selvbetjeningsløsning.

Borger.dk’s tællerscript er per 13. september 2013 installeret på 248, hovedsagligt kommunale, selvbetjeningsløsninger (og variationer af løsninger).

Læs Vejledning til implementering af tællerscriptet.  

Profilbillede

Liste over leverandører/løsninger med korrekt installeret tællescript

Jeanette Møller

Hej

Vil Digitaliseringsstyrelsen/KL efter dialog med leverandørerne af selvbetjeningsløsninger offentliggøre liste over leverandører/løsninger, som har tællerscriptet installeret korrekt?

Mvh Jeanette Møller