Loading…
Tilbage

TrueLink A/S orienterer: Nu går TrueLink SuperForsendelse i luften


01-07-2013 13:35:26

TrueLink SuperForsendelse er synonymet for vores unikke NemHandels service, som adviserer både afsender og modtager via mail, hvis et dokument efter 6 forsøg fordelt over 27 timer fortsat ikke kan afleveres via NemHandel som forventet. 

Mailen indeholder link til en oversigt over de dokumenter, som ikke er nået frem – og giver samtidig både afsender men selvfølgelig specielt modtager mulighed for at aktivere gensendelse af dokumenterne, når NemHandels endepunktet igen er klar til at modtage.

 

Vi har gennem en lang periode kørt med TrueLink SuperForsendelse i ”semi”-produktion forstået på den måde, at adviseringsmails er sendt internt – og dokumenterne placeret i SuperForsendelse er håndteret med manuelle mails til modtagerne. Vi mener derfor, at vi kun fremsender berettigede adviseringsmail, men skulle andet forekomme, så kontakt os hurtigst muligt på kundecenter@truelink.dk

Efter den lange indkøring er det nu tidspunktet for at gå i fuld produktion. Det sker tirsdag den 2. juli, og har den konsekvens, at ved problemer ved fremtidige afleveringer via NemHandel sendes en adviseringsmail til den tekniske kontaktperson angivet på endepunktet i NemHandels registret. Det er derfor vigtigt, at der er oplyst den korrekte mailadresse her.

For at begrænse antallet af mails sendes en ny mail om nyt dokument i TrueLink SuperForsendelse ikke tidligere end 24 timer efter den seneste mail.

 

Vi har set en del eksempler på afvisninger, som umiddelbart ser ud til at skyldes lidt for ”optimistiske” NemHandels registreringer, dvs. hvor alle tænkbare profiler er registreret, men hvor dokumentet alligevel ikke kan afleveres. Dette vil fremover udløse en adviseringsmail fra TrueLink SuperForsendelse, og her er det selvfølgelig vigtigt, at man som modtager får justeret sin NemHandels registrering, så den stemmer overens med den aktuelle formåen. Når modtager dernæst aktiverer gensendelse af dokumentet i TrueLink SuperForsendelse, vil vi gøre brug af den nye NemHandels registrering og dermed afvise dokumentet overfor afsender, hvis der ikke længere er en brugbar modtagelsesprofil for dokumentet.

Som et andet eksempel ses afvisninger forårsaget af en hårdere validering hos modtager end den gældende schematron. Dette vil også udløse en mail fra TrueLink SuperForsendelse, da modtager er forpligtet til at modtage dokumentet, eftersom stramninger ikke er tilladt på transportniveau i NemHandel infrastrukturen (se evt. http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/NemHandel/Spoergsmaal-og-svar/Validering-udover-schematronen).

 

Vi tror på, at TrueLink SuperForsendelse vil blive en hjælp for alle interessenter ved at sikre, at dokumenter hurtigt og med mindst muligt manuelt arbejde finder vej fra afsender til modtager - på trods af de forhindringer, der kan opstå ved en infrastruktur, som baserer sig på tilgængelighed 24/7/365.

 

Yderligere information om TrueLink SuperForsendelse findes på www.truelink.dk/SuperForsendelse