Loading…
Tilbage

Mindre ændring til OIOUBL Forsyningssektorspecifikation (Utility Specification)


03-05-2013 11:25:54

Digitaliseringsstyrelsen har modtaget ønske om at schematronen til forsyningssektorspecifikation (UTS) bliver opdateret sammen med og følger samme principper for opdatering (common) som schematronen for de øvrige OIOUBL dokumenter. Styrelsen har besluttet at imødekomme ønsket, hvilket betyder at næste release af UTS schematron er baseret på standard common.

For udviklere af UTS dokumenter er det muligt allerede nu at få tilsendt den test version af UTS Schematron, som følger common. Dette kan ske ved at sende en email til Marie Skovgaard Henriksen msh(at)digst.dk.

Det forventes at de fleste UTS dokumenter, som bliver genereret i dag, også vil gå igennem med den nye schematron, men vi anbefaler alle udviklere af UTS at teste om det giver nogle problemer i deres løsninger. Der hvor man specielt skal være opmærksom er:

1) Hvis man ikke bruger korrekt landekode for Danmark. Det skal være DK.

2) Hvis man bruger ISO 6523 i EndpointID eller PartyID. Her anbefales det at bruge DK:CVR i stedet.

Der er en frist for indsigelse senest 25. maj 2013.

Evt. indsigelser sendes til Ole Madsen olema(at)digst.dk og cc til Marie Skovgaard Henriksen msh(at)digst.dk

Er der ingen ændringer forventes en endelig release at blive sendt ud senest 15. juli 2013. Denne version vil være gældende fra 15. september 2013.