Loading…
Tilbage

Web 2.0 er dødt - længe leve det værdifulde net!


03-03-2009 14:23:58

Indrømmet, overskriften er måske lidt provokerende på en digitalisér-gruppe om Web 2.0 - erfaringer og anbefalinger, men det er egentlig også hensigten - at skabe lidt debat om fænomenet. For måske er gruppens navn helt forfejlet - måske har web 2.0 været dødt før det kom til verdenen? Døm selv!

Når verden ændrer sig, ændres også vores beskrivelse af den. Dette er ikke noget nyt. Omkring årtusindeskiftet blev der på grund af internettets vækst  talt om en "ny økonomi", kun for siden at indse, at økonomien nok var ligeglad med hvad den blev kaldt - den gik stadig op og ned i konjunkturudsving, ligesom der fortsat kom bobler, der siden viste sig at briste.

Med nettet sker der det samme. Vores brug af nettet skaber behov, der opfyldes teknisk, hvilke igen gør at vi betegner det som noget nyt. Men er det egentlig noget nyt? Eller er det bare ny funktionalitet ovenpå en teknologisk "kerne", der ikke ændrer sig et hak?

Hvis økonomiens kerne kort fortalt handler om knappe ressourcer tillagt udbud og efterspørgsel, kunne internettets kerne beskrives som et medium for global udveksling af digitale informationer.

I dette henseende er web 2.0 et udtryk for at vi bruger nettet på en ny måde med ny teknologisk understøttelse. Men det er i bund og grund ikke er en ny version af nettet der er tale om - der skylles ikke noget ud med badevandet.

For hvis web 2.0 særligt udtrykker to forhold:
1) Øget social interaktion på nettet - brugerne kan selv bidrage til informationsstrømmen gennem posting af nyheder, kommentarer, blogs, wikis, fora etc.
2) Teknologisk understøttelse af de nye anvendelser med mere dynamiske websider særligt ved brug af JavaScript, xml og AJAX.
- så er web 2.0 kun et navn der beskriver to udviklinger på nettet. Hvis formålet med disse udviklinger skal tematiseres, vil jeg mene, at et tema som brugerskabt indhold, vil være langt mere meningsgivende, eftersom det er det brugerskabte indhold der giver ny værdi på nettet.

Og nej, mine tanker er ikke orginale. De er - i stil med meget andet brugerskabt netindhold - mash'et up af en række kilder der behandler sagen (fx 1, 2, 3). Særligt synes jeg, at billedet fra TechCrunch er sigende.

Så kan man naturligvis diskutere, om der ikke altid har været brugerskabt indhold på nettet, og hvorfor det så er værd at fokusere på. Hertil kan der kun siges, at jo - der har altid været brugerskabt indhold på nettet. Helt tilbage til The Well. Det afgørende er imidlertid, at der nu for tiden er så meget brugerskabt indhold på nettet, at det er dette indhold der giver den egentlige værdi til mange af nettets tjenester, og dermed bliver formålet med interaktionen, hvorved rammerne for indholdet glider i baggrunden. Med andre ord stilles rammerne for værdi op af en tjenesteudbyder, mens den reelle værdi ikke skabes af tjenesteudbyderen, men derimod af dem der kommer forbi.

Og alt dette er heller ikke nyt i sig selv. For ligesom en Café får værdi af at være et in-sted, hvor "de rigtige" mennesker kommer, er det på samme måde i den virtuelle verden. En datingside uden profiler vil være ligeså værdiløs, som Facebook uden profiler eller Open Source-projekter uden engagerede udviklere.

Så derfor - skulle vi ikke ændre navnet på denne gruppe til "Brugerskabt indhold - erfaringer og anbefalinger", og få fokus væk fra beskrivelse af nettets udvikling og over på det den digitale interaktion afstedkommer - at nettet giver mere værdi end nogensinde før i kraft af den øgede udveksling af informationer mellem nettets aktører.

Det vil i hvert fald være min anbefaling :)

Profilbillede

Men det er ikke desto mindre det ny SKATtesystem (Modernisering) ..

Peter Rosenberg

kommer til at basere sig på altså:

  RDF Baseret Ontologi

Modelleret med System Architect og bundet sammen med Systinet (HP nu) MetaRepository, med SOA Arkitektur og BP Orchestration etc./osv. Så umuligt er det jo ikke. Men det er arbejdskrævende og det skal det jo være for at kunne spare de mange fremtidige omkostninger der ellers ville være.

Læs desuden om Tim Berners-Lee Web 3.0 bekymring i  Version2 bloggen:

http://nyhedsbreve.version2.dk/g.php?2791514-10525162-1500f21b-http%3A%2F%2Fwww.version2.dk%2Fartikel%2F12790%2dtim%2dberners%2dlee%2dstadig%2dmange%2dforhindringer%2dfor%2ddet%2dsemantiske%2dweb%3Fnyhedsbrev 

Profilbillede

På vej mod web 3.0?

Søren Duus Østergaard

 

14. juni åbnede en konference i San Jose, Californien, der handlede om web 3.0 og det semantiske netværk. For de, der stadig synes at især den offentlige sektor er langt bagud med implementering af og accept af web 2.0, er det muligvis lidt skræmmende, at vi allerede nu er i gang med ’Generation 3.’ Eller hvad taler vi egentlig om?

Det er almindelig  accepteret at web 1.0 først og fremmest gik ud på at implementere standarder og løsninger, så forskellige computere kunne tale med hinanden, og først og fremmest at World Wide Web gik ud på at anvende simple kommandoer (HTML) og vise resultatet i diverse browsere.

Web 2.0 er for de fleste ensbetydende med sociale netværker, Flickr, Facebook, LinkedIn, Plaxo – og man kan derfor hævde, at web 2.0 først og fremmest går på at sætte mennesker i stand til at kommunikere med hinanden, døgnet rundt, hvor som helst. Men web 2.0 er jo også en samling teknikker, der gør det muligt at kombinere data fra mange kilder - mash ups - , tagge data med RSS-feeds (Real Simple Syndication), udveksle bookmarks – Dogear – få adgang til filer via CatTail etc.

 

Så web 2.0 er altså ikke et ’rendyrket’ socialt netværk, det handler også om bedre udnyttelse af data.

Og så kan det være svært at se hvad den store forskel til web 3.0 egentlig er; Det semantiske web, som man typisk omtaler web 3.0 som, handler om at gøre alle data tilgængelige ved hjælp af simple regler for kodning – hvilket er standardsiden og teknik siden – men først og fremmest ved at stille data til rådighed, og det er i sig selv en revolution. Ikke mindst for de mange ’register-ejere’ i det offentlige, der føler, at det er DERES data – og ikke borgernes, virksomhedernes data.

 

For nok er W3C – The World Wide Web Consortium – omdrejningspunktet for udviklingen af standards – som RDF (Resource Development Framework) og  OWL (Web Ontoilogy Language), men alt dette er til ingen nytte hvis ikke data stilles til rådighed. Som W3C’s Ivan Hermann, der er ansvarlig for en god del af strategien for standarder for web 3.0, siger:

”Web 3.0 is the idea of having data on the web defined and linked in a way that it can be used by machines not just for display purposes, but for automation, integration and reuse of data across various applications.” 

 

Obama’s første handling da han blev præsident, var at erklære at alle officielle data i USA er transparente indtil behov for det modsatte er bevist. Mange private rettighedshavere – og offentlige med for den sags skyld – slår 3 kors for sig, når de præsenteres for ideen. Men dette er IKKE i modsætning til eventuelle immaterielle rettigheder, for adgang til data behøver jo i princippet ikke at være GRATIS adgang til data. Man kan sige at det undrer at offentligt ejede kort er omgærdet af ligeså mange rettigheder som KODA-belagt musik, men ligesom KODA-musikken risikerer kortsamlingerne at blive tilgængelige i måske andre kvaliteter, men i hvertfald via piratmetoder, med mindre man finder en god, simpel og sikker metode at opkræve klikafgifter el. lignende og så stille dem til rådighed.

 

Et af de mest spændende projekter er W3C’s LOD-projekt: Linking Open Data. Det skal i praksis vise, hvordan de store datamængder og de mange registre, der indgår, vil kunne udnyttes på tværs ved hjælp af de ontologier, der er udviklede til realisering af det semantiske web.

Men web 3.0 er altså også, som Ivan Hermann påpeger, at få maskiner til automatisk at få et meningsfyldt udbytte ud af at accesse data, at kunne behandle dem intelligent og at træffe de fornødne konklusioner. Det er det, som andre har kaldt ’the internet of things’ – der nu stikker hovedet frem.  Lad os se frem til at den nye åbenhed for offentligt ejede data breder sig og at man i Danmark vil gøre en ordentlig indsats for at kunne udnytte web 3.0 teknologierne.

[slettet indlaeg]