Loading…
Tilbage

Ændret PSI-direktiv om offentlige data vedtaget! (opdateret 4/7-2013)


08-04-2013 14:28:24

EU har med vedtagelsen af det reviderede PSI-direktiv i dag taget et væsentligt skridt for at gøre det nemmere for europæiske borgere og virksomheder at genbruge offentlige data på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår. 

Ændringerne
De vigtigste ændringer i det reviderede direktiv er blandt andet en ændring af direktivets anvendelsesområde til nu også at omfatte biblioteker, museer og arkiver. Derudover medfører revisionen en begrænsning af muligheden for offentlige myndigheder til at tage gebyrer for genbrug af offentlige data. Endelig er myndighederne fremover forpligtet til at give adgang til genbrug af data, som er offentliggjort, eller som er videregivet i medfør af aktindsigtsreglerne.

Næste skridt
Næste led i processen bliver at implementere det reviderede initiativ i dansk lovgivning. Dette sker ved, at Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, også kaldet PSI-loven, ændres. Forslag til lovændringen forventes fremsat i 2014, og Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for denne proces.

Baggrunden
Det oprindelige PSI-direktiv blev vedtaget i 2003 og regulerer vilkårene for videreanvendelse af offentlige data med henblik på at fremme privates genbrug af offentlige data. Direktivet blev implementeret i dansk ret i 2005 ved Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, også kaldet PSI-loven. PSI-loven indeholder blandt andet regler om gebyrfastsættelse, formater, gennemsigtighed, ikke-diskrimination samt håndteringen af ansøgninger om videreanvendelse af data.

I 2010 iværksatte EU-Kommissionen en undersøgelse af, hvordan PSI-direktivet bliver anvendt i medlemslandene. Undersøgelsen har bekræftet, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale i at genanvende offentlige data.

Kommissionen stillede derfor den 12. december 2011 forslag om ændring af PSI-direktivet. Forhandlingerne af Kommissionens forslag blev indledt under det danske EU-formandskab i 2012,  fortsat under det cypriotiske formandskab i 2. halvår af 2012 og har nu ført til en vedtagelse af det reviderede direktiv under irsk formandskab.

Læs EU Kommissionens pressemeddelelse.

Profilbillede

OKFN blogposting following soon

Ton Zijlstra

Katleen Janssen (legal dept, Leuven Univ.) and I have just written a posting for the OKFN blog on the new directive, taking a closer look at how this is an improved tool to get to 'open by design' in Europe. It will be published later this week I think.