Loading…
Tilbage

Betydningen af adgang til data for udviklingen af Smart Grid


08-04-2013 10:50:36

Fredag den 4. april 2013 præsenterede regeringen sin Smart Grid-strategi.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at "Danmark er i dag førende i EU indenfor forskning, udvikling og demonstration af smartgrid-projekter. Og med en samlet strategi har Danmark nu en unik mulighed for at lægge sig i front på et globalt marked, der forventes at vokse til et trecifret milliardbeløb i løbet af de næste 10-15 år."

Specifikt om betydningen af adgang til data står der i strategien (side 39):

"I første omgang vil der være behov for en klarlægning af, hvilke data, der efterspørges i forbindelse med udvikling af smart grid-løsninger, samt en oversigt over tilgængelige data og barrierer for adgang til offentlige og private data. På den baggrund kan det på længere sigt undersøges, hvilke offentlige og private data, der kan stilles til rådighed til brug for udvikling af smart grid-løsninger.

Energinet.dk arbejder allerede på at kunne stille flere relevante og ikke konfidentielle data om elmarkedet og elsystemet til rådighed som særlige web-services, som kan anvendes til udvikling af nye services, og DMI har igangsat en pilotperiode, hvor stedbestemt vejrprognosedata for enkeltadresser stilles til rådighed med ejerens samtykke.

Derudover vil det være vigtigt, at der blandt private aktører i energisektoren etableres en praksis med at stille data til rådighed i henhold til relevant lovgivning, fx persondataloven.

Endelig skal den enkelte forbruger som beskrevet i afsnit 2 have let digital adgang til at videregive sine forbrugsdata til 3. part, fx en elhandelsvirksomhed, aggregator eller serviceudbyder, da det vil fremme udviklingen af detailmarkedet og konkurrencen på elmarkedet."

Læs Smart Grid-strategien

Læs pressemeddelelsen