Loading…
Tilbage

KL undersøgelse: Danskerne er vilde med kommunale Facebook-sider


KL spørgeskema undersøgelse blandt danskerne viser at kommunale Facebook-sider løfter kommunens omdømme og styrker lokaldemokratiet.

KL konkludere ud fra undersøgelsens resultater bl.a. at Facebook:

  • Booster omdømmet for en kommune ved at nå ud til folk der ikke nås gennem traditionelle kanaler som hjemmesider, nyhedsbreve og lokal aviser. 
  • Styrker lokal demokratiet da Facebookside sænker barren for deltagelse i lokal debatter og den lokale beslutningsproces ved at giver flere borgere mulighed for at komme til orde og

Det bør dog pointeres at en Facebookside ikke er bedre end dennes indhold. Essentielt er derfor at sikre at Facebook er en relevant kanal og værktøj for det formål og den målgruppe man ønsker at nå. Dette vil også være med til at sikre at sociale mediers potentiale udnyttes optimalt.

Spørgeskemaundersøgelse foretaget af KL i samarbejde med 19 af de 27 kommuner, der i dag (november 2012) har officielle kommunesider på Facebook.

Læs mere